Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Silnice mezi Mirošovem a Vlachovou Lhotou bude dva měsíce uzavřena

date_range 12.Čvn, 2019 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Ilustrační obrázek

Stabilitu silničního tělesa mezi Valašskými Klobouky-Mirošovem a Vlachovou Lhotou ohrožuje v krátkém úseku sesuv. Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo v tomto místě výstavbu pilotové stěny a rekonstrukci narušeného úseku silnice. Během prázdnin zde bude platit úplná uzavírka pro veškerý provoz.

 

Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa včetně nezpevněné krajnice silnice III/4942 mezi obcemi Valašské Klobouky-Mirošov a Vlachova Lhota. Řešení spočívá v podchycení hrany svahu pilotovou opěrnou zdí se ztužujícím železobetonovým trámcem, navazujícím na stávající opěrnou zeď. Opěrná zeď je navržena z 27 ks  železobetonových vrtaných pilot o délce 9,5 metru se ztužujícím železobetonovým trámcem. Délka opěrné zdi je 40 metrů. Na železobetonovém trámci bude umístěno mostní svodidlo o délce 48 metrů. Rekonstrukce silnice bude provedena do poloviny šířky komunikace výměnou celé konstrukce vozovky, včetně sanace pláně. Odfrézování a znovupoložení nových asfaltových vrstev vozovky bude provedeno na celou šířku vozovky v celkové délce 47 metrů. Součástí stavby bude odvodnění novou uliční vpustí v podélném žlabu a odvedení povrchových vod ze sběrné šachty do vsakovací jímky.

 

Objízdná trasa, obrázek: RSZK

 

Uzavírky a dopravní omezení

 

Stavba bude probíhat během července a srpna 2019 za úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa bude vedena z Mirošova do Valašských Klobouk, přes Křekov, Vlachovice do Vlachovy Lhoty a opačně. V měsíci září bude stavba dokončována za částečné uzavírky, střídavý provoz vozidel jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA

PRAKTICKÉ INFORMACE

inpocasi