Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Zastupitelstvo města zřídilo potřebné výbory

date_range 26.Led, 2015 featured_play_list Aktuality

 

Zastupitelstvo města Valašské Klobouky už na svém ustavujícím zasedání zřídilo kontrolní a finanční výbor a při dalším jednání osadní výbory pro Lipinu, Mirošov a Smolinu. Výbory slouží zastupitelstvu jako poradní a iniciativní orgány.

Úlohou výborů je iniciovat návrhy, vydávat vyjádření a stanoviska k záležitostem, za jejichž účelem byly zřízeny. Mohou se také pustit do vlastní organizační činnosti. Zápisy z jednání těchto orgánů budou průběžně zveřejňovány na webu města v záložce Vedení města .

Kontrolní výbor: Výbor je zřizován povinně ze zákona a kontroluje plnění usnesení rady i zastupitelstva a dodržování obecných předpisů města.

Složení kontrolního výboru: předseda – Tomáš Kratochvíl, členové – Karel Ptáček, Milan Vlček, Karel Šoman, Markéta Straňáková, Martin Drábek, Barbora Ročáková.

Finanční výbor: Výbor kontroluje finanční hospodaření města, přípravu rozpočtu, závěrečný účet a rozpočty příspěvkových organizací. Také tento výbor zřizuje město povinně.

Složení finančního výboru: předseda – Ladislav Tarabus, členové – Jiří Cmajdálka, Jana Raková, Daneš Janík, Antonín Šuchma, Ludmila Susedíková a Jitka Zobačová.

Osadní výbory: Tyto výboru nejsou povinné a záleží tedy na zastupitelstvu, zda je zřídí. Osadní výbory jsou oprávněny předkládat zastupitelstvu, radě a jiným výborům návrhy týkající se rozvoje a rozpočtu obce, vyjadřovat se k různým návrhům, připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, nebo pokud se obce týkají. Jejich vyjádření jsou podpůrná, respektive slouží orgánům obce jako jeden z podkladů pro rozhodování.

Složení Osadního výboru Lipina: předseda – Rudolf Zabil, členové – Zdeňka Gajdošová, Blanka Ovesná, Pavel Číž, Vladimír Mlynárčik, Ludmila Pulcová, Štěpánka Chamajová.

Složení Osadního výboru Mirošov: předseda – Leoš Trčka, členové – František Vaculčík, Karel Bělák, Martina Zelenáková, Ludmila Obadalová,

Složení Osadního výboru Smolina: předseda – František Liška, Josef Fusek, Magda Vaculínová, Jan Sáblík, Michal Juřica, Michal Drga, Milan Vlček.

Sandra Novotná Kollerová

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA