Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Pulčínské skály odhalily své tajemství
Aktuality

 
 
Zcela unikátní a jedinečný lze bez nadsázky označit nedávný objev vsetínských jeskyňářů. Při povrchové akci v Národní přírodní rezervaci Pulčín odhalili nový, na povrch otevřený jeskynní systém, který zatím nemá v této oblasti obdoby.

„Jedná se o vůbec nejstarší jeskyně na Pulčinách a na základě řady rozhovorů s místními rodáky a nejstaršími trempy se přikláníme k verzi, že se jedná o dávno zapomenuté jeskyně, jejichž polohu znalo jen pár místních lidí," říká šéf vsetínských jeskyňářů Pavel Dobeš. Podle jeho slov je až neuvěřitelné, že v místech největšího pohybu turistů, trampů a skautů se vůbec takové jeskyně podařilo tak dlouho ukrývat.

Důkladný průzkum podzemního útvaru provedli vsetínští speleologové uplynulý víkend. „V pseudokrasových jeskyních české části Karpat dosud nebyl žádný podobný systém popsán," říká Dobeš. Tuto puklinu totiž podle něj zvětšovala na rozdíl od ostatních koroze a eroze. „Systém je dlouhý přes dvacet metrů a hluboký čtyři až pět metrů a je vnitřně hodně členitý," přibližuje rozsah nalezeného systému speleolog s tím, že naměřené hodnoty, které nesbírali během víkendu, ještě nejsou přesně zpracovány.

 

Foto

foto archiv Pavla Dobeše

více fotek
 
Jeskyňáři budou tedy v následujících dnech v terénu posbíraná data vyhodnocovat. „Vyhotoví se mapová dokumentace, která se bude následně publikovat veřejnosti," uzavřel Pavel Dobeš.

Pro vsetínské jeskyňáře je to významný objev, nicméně není prvním. V uplynulých letech stáli při objevech řady jeskyní na Radhošti či v krymském jeskynním systému Mramornaja. Jeden z jimi objevených podzemních útvarů - takzvaná Salajova díra v lokalitě Záryje na Radhošti byla v uplynulých měsících zařazena na čtvrté místo pokud jde o nejdelší pseudokrasové jeskyně české části Karpat. „Vloni na podzim se nám podařilo prostoupit a zmapovat nové chodby, takže jsme dosavadní délku jeskyně prodloužili o 38 metrů, její současná známá délka je tak 156 metrů," vysvětlil Dobeš.

Eva Stejskalová

 

Song si přivezl z celostátní soutěže stříbro
Aktuality

 
 
Vynikajícího úspěchu dosáhl během uplynulého víkendu pěvecký sbor Song Masarykova gymnázia Vsetín pod vedením sbormistryně Heleny Kaločové. Na celostátním kole soutěže středoškolských pěveckých sborů Gymnasia cantant si Vsetínští ve velké konkurenci jedenácti špičkových sborů z celé republiky vyzpívali stříbrné pásmo.

Vsetínský sbor Song dostal příležitost reprezentovat Zlínský kraj v celostátním kole této soutěže poté, co zvítězil v jejím regionálním kole, které proběhlo v březnu v Ostravě. „V soutěžním programu zazněla povinná píseň Jiřího Temla Vanitas, píseň Zdeňka Lukáše z cyklu Liturgické písně Hle, dotkl se úst mých, dále Bezpečnost od Petra Ebena, lidová píseň Poděbradská brána a japonská píseň Shimauta," přiblížila soutěžní repertoár Songu Helena Kaločová, podle níž porota ocenila u vsetínských zpěváků pěknou kulturu hlasu, precizní provedení povinné písně i náročnost repertoáru, muzikální projev a výborný výkon sólistky Lenky Hradilové.

 

Foto

foto archiv souboru

 
Průběh soutěže navíc ovlivnily demonstrace extrémistů a neonacistů, které se uplynulý víkend v Brně odehrály. „Protože centrum města bylo uzavřeno a pohyb Brnem omezen, sbory při přesunech vždy doprovázely hlídky městské policie a mnohdy jsme si připadali jako VIP, když za halasného troubení houkaček policistů a zastavování dopravy jsme projížděli městem," popisuje sbormistryně pobyt sborů v jihomoravské metropoli.
 

Foto

foto archiv souboru

 
Vidět a slyšet vynikající pěvecký sbor Song bude mít veřejnost už v nejbližších týdnech. V neděli 10. května se ve vsetínském zámku uskuteční již tradiční koncert ke Dni matek s názvem Konvalinky pro maminky, zazpívají také na předávání maturitních vysvědčení. „Na červen chystáme koncert v Hodoníně a v září koncertní zájezd do Chorvatska s návštěvou družebního města Vrgorac," nastínila další program Songu Helena Kaločová.

Eva Stejskalová

 

Záchranáři předvedou ukázky své činnosti
Aktuality

 
 
Valašskokloboucký fotbalový stadion bude 5. května od 8 hodin dějištěm velké prezentační a osvětové akce Den se složkami IZS, kterou pro žáky všech místních škol a veřejnost pořádá Město Valašské Klobouky ve spolupráci se základní školou. Během dopoledne budou k vidění ukázky opatření při mimořádných událostech, například hasební zásahy při požáru vozidla, demonstrace záchrany života zdravotníky a dynamické ukázky výcviku policejních psů. Připravena bude také přehlídka vojenské, policejní a požární techniky, kriminalistická laboratoř, policejní radary a zbraně armády.

„Návštěvníkům akce se představí profesionální a dobrovolné sbory hasičů, dopravní, pohraniční i vojenská policie a Český červený kříž. Prezentace jejich práce a vybavení navíc doplní skupina sokolníků o ukázky práce s dravými ptáky. Cílem Dne s IZS je představit činnost vybraných složek záchranného systému a zprostředkovat osvětu o jejich připravenosti na zásahy v mimořádných situacích a krizových událostech," řekl o chystané akci Radomír Slovák, referent krizového řízení města Valašské Klobouky.

 

Foto

ilustrační foto MěÚ Val.Klobouky

 
Školáci, studenti a veřejnost mohou zhlédnout spolupráci profesionálních týmů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a dobrovolných hasičů při hasebním zásahu u požáru vozidla, ale také prezentaci jejich požární techniky a vybavení. Na jiných moderovaných stanovištích budou představeny základní činnosti zdravotníků Červeného kříže nebo policie. Zajímavou součástí jistě bude ukázka policejních motocyklů a radarů. Vojenská policie bude prezentovat práci pyrotechnika a kriminalistické laboratoře, na stadion však přiveze také obrněné a terénní vozy. K dynamickým ukázkám bude patřit výcvik policejních psů a práce s dravci.
 
Lenka Zvonková
 

Šachový pohár letos putuje na Slovácko
Aktuality

 
 
Slavnostní zahájení turistické sezóny proběhlo uplynulou sobotu na brumovském hradě. Jeho součástí bylo i finále 13. ročníku šachového turnaje Hradní věž, určeného pro mládež do osmnácti let. Soutěžní klání začalo již dopoledne v prostorách Základní školy v Brumově-Bylnici. Celkem šestadevadesát hráčů bylo rozděleno do dvou kategorií. Mladší do dvanácti let a starší do osmnácti let.

Nejlepší dva hráči starší kategorie pak měli možnost sehrát duel o pohár kněží mariánů, který každoročně probíhá na nádvoří Hradu Brumov. Ve finále se letos utkali Václav Fiala a Adam Gabriel, oba ze slováckých Boršic.

 

Foto

Obří šachovnice finále Hradní věže    foto Jitka Hořáková

fotogalerie
 
„Každý jejich tah je přenášen na obrovskou šachovnici. Na ní se podle pokynů pohybují živé figurky. Hře asistuje i bubeník s trubačem a dva kati, kteří mají za úkol padlé pěšáky, koně, věže, střelce či krále s dámou, uklidit z pole," vysvětlil hlavní rozhodčí turnaje Jiří Častulík.

Po poměrně vyrovnané partii se z vítězství nakonec radoval Adam Gabriel, který hrál s černými figurkami. Vítězem mladší kategorie se stal Richard Štefaník ze Starého Města.

 
-StF-
 

Miroslav Zvonek se stal docentem umění
Aktuality

 
 
Valašskokloboucký rodák Miroslav Zvonek, designér, sochař a pedagog, pokročil ve své akademické kariéře a vzdělávání na další vysoký stupeň. Po pětiletém studiu úspěšně habilitoval na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity a byl jmenován docentem umění. Stal se tak prvním docentem designu, který kdy ve Valašských Kloboukách žil a působil. Miroslav Zvonek učí průmyslový design na Vysokém učení technickém v Brně, vyučuje na valašskokloboucké Základní umělecké škole výtvarnou výchovu a pracuje na vlastní designérské tvorbě, zejména v oblasti průmyslového a grafického designu.

„Během habilitace jsem dostal nabídky učit v Brně na plný úvazek a vést také Ústav designu nábytku a bydlení na Mendlově lesnické a zemědělské univerzitě v Brně. Návrhy to byly velmi lákavé, ale znamenaly by opustit rodinu, zázemí, místní uměleckou školu a Valašské Klobouky. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale Klobouky mě dobíjejí energií, cítím k nim patriotický vztah. Nerad bych se od nich takto odtrhl," prozradil Miroslav Zvonek, kloboucký rodák.

 

Foto

Miroslav Zvonek (zcela vpravo) s kolegou Křenkem a profesorem Petránskym

foto archiv umělce

 
Volbu své životní dráhy učinil designér obrazně už v momentě, kdy nastoupil do tehdejší Lidové školy umění k zakladateli výtvarného oboru Lojzovi Baránkovi. To jistě ještě netušil, že bude výtvarnou prací ovlivněn na celý život. Později však pokračoval ve studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a jako akademický sochař diplomoval na Katedře tvarování strojů a nástrojů zlínské pobočky Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha. Doktorem umění se stal na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě a na stejné alma mater získal nyní pedagogicko vědecký titul docent.

Na Základní umělecké škole ve Valašských Kloboukách Miroslav Zvonek se svým kolegou Františkem Ptáčkem rozšířil výtvarné disciplíny o výuku designu, a to jako na jedné z prvních uměleckých škol u nás. Pro Valašské Klobouky také rekonstruoval památník Československé vzájemnosti na Masarykově náměstí a nedávno dokončil pamětní desku plukovníka Josefa Balejky, klobouckého rodáka, který za války bojoval v české letce RAF.

Dílo Miroslava Zvonka bylo několikrát ohodnoceno významnými oceněními, mezi nimi například cenou Dobrý design, která byla výtvarníkovi udělena hned v několika letech za design přístrojů, vitrínu Aura light a drtič odpadů, Cena za ekologický design nebo Cena ADM ČR. Díky své tvůrčí aktivitě je designér autorem také dvou desítek průmyslových vzorů a ochranných známek.

„Nezapomínám na svou vlastní volnou tvorbu, ve které se nejčastěji věnuji barevné výtvarné fotografii a sochařskému tvoření v kovu," přibližuje umělecké aktivity sám autor, který svá díla vystavoval na více než šedesáti výstavách v Česku, Slovensku, ale i Francii a Švédsku. „V profesionální oblasti designu jsem zaměřen na strojírenskou produkci a oblast zemědělské techniky," dodává. Jeho design už nesla řada výrobků, zejména automatické linky, zemědělské stroje, pracovní stoly, drtiče, řídící pulty, venkovní dveřní kliky a další.

Při tak činorodém vytížení ještě umělec stíhá být členem několika profesních s odborných sdružení, například Asociace designérů Moravy při Unii výtvarných umělců ČR, odborné hodnotící komise Design centra ČR či Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu Města Valašské Klobouky. Je spoluzakladatelem volného sdružení výtvarníků AURA a Sdružení výtvarníků Valašskokloboucka Vincúch.

 
Lenka Zvonková
 

Výstava poodhalí krásu salašnických psů
Aktuality

 
 
Výstava salašnických psů se bude konat již tradičně po dobu 9. a 10. května 2009, což je druhá květnová sobota a neděle, v Rožnově pod Radhoštěm v autocampu na Eropláně. Na Speciální klubové výstavě Bernských salašnických psů se představí čtyři soutěžní plemena této rasy, a to Bernský salašnický pes, Velký švýcarský pes, Entlebuchský salašnický pes i Apenzellský salašnický pes.

Čtyřnohé miláčky starého původu, jenž byli chováni v předalpských oblastech a částech švýcarského středozemí v okolí Bernu pro své hlídací, honácké a tažné služby, rozdělili organizátoři soutěže hned do několika kategorií. „Pejsky jsme rozdělili podle jejich věku. Takže máme třídu štěňat, dorostu, mladých, mezitřídu, třídu otevřenou, pracovní, šampiónů a veteránů. Na každé klubové výstavě jsou představeni i plemeníci," upřesnila majitelka chovné stanice Gasadela Irena Ambrosová.

 
Foto

foto archiv pořadatelů

 
V sobotu 9. května 2009 návštěvníci výstavy tedy spatří již zmíněné kategorie psů, jenž budou hodnotit rozhodčí z Polska, Rakouska, Slovenska a České republiky. Na 10. května je naplánován svod mladých salašnických psů, kde mají rozhodčí posuzovat růst, vývoj a radit majitelům, co by měli zlepšit. Závěr dvoudenní akce bude opět zaměřen na děti a jejich psy v různých soutěžích.

A jak odhaduje možnost svého vítězství chovatelka Ambrosová? „Na výstavu přijede tři sta padesát soutěžících, a proto nebude jednoduché v tak veliké konkurenci vyhrát. Ale o získání ceny vlastně ani nejde, hlavní je se zúčastnit a pochválit se se svým miláčkem," vysvětlila Ambrosová.

 
-jar-
 

V průběhu vernisáže byl uloupen obraz
Aktuality

 
 
Zřejmě takovým titulkem v bulvárním tisku by začal článek o zahájení výstavy obrazů Zdeňka Kutry v Galerii G ve Valašských Kloboukách. Ale po pořádku. Poslední dubnový den slavičínský výtvarník, designer a pedagog Zdeněk Kutra, zahájil již svou druhou výstavu v budově valašskoklobouckého gymnázia.

Po hudebním preludiu jazzového Bujónu a úvodním slovu Honzy Many zřejmě nikdo neočekával odlišný průběh od ostatních vernisáží. Jaké bylo překvapení návštěvníků výstavy, když po efektním příjezdu černým Citroenem, oknem naskákala do místnosti skupina maskovaných lupičů, doprovázená Fantomasem.

 

Foto

Jeden z lupičů vyřízl vybraný obraz z rámu   foto Tom Heczko

více fotek
 
Je třeba popravdě říci, že mnoho z nás v první chvíli nevědělo jak se zachovat, v mnoha tvářích byl vidět úlek. Ani Zdeněk nezůstal pozadu a přesvědčivým hereckým výkonem udiveného výrazu v tváři ještě dramatickou situaci umocnil. Především v okamžiku, kdy jeden z lupičů vyřízl vybraný obraz z rámu.

Pak již celá skupina naskákala do auta a tak, jak se objevila, i zmizela. Mnozí z návštěvníků byly asi poprvé svědky podobné happeningové akce v našich končinách. A i když jste neměli možnost se jí zúčastnit, přesto výstavu navštivte, stojí určitě za to. Máte na to celý květen.

Tom Heczko

 

Valašský fotbalový víkend – výsledky
Aktuality

 
 
Divize sk."E"
FC Elseremo Brumov - Sokol Lázně Velké Losiny 3:4 (2:2)
FK Avízo Město Albrechtice - FC TVD Slavičín 1:1 (1:1)
Valašské Meziříčí - VOKD-Poruba TCHAS 5:6 (2:4)
FC MSA Dolní Benešov - FC Velké Karlovice+Karolinka 3:2 (1:0)
FK SAN-JV Šumperk - EPO Frenštát p.R. 1:0 (0:0)
FK Slavia Orlová-Lutyně - MFK Havířov 3:1 (2:0)
Jiskra Rýmařov - SK Hranice 5:1 (1:1)
SK Kravaře - FK Bystřice p. Hostýnem 1:0 (1:0)

Krajský přebor - muži
Vsetín - Spytihněv 0:6 (0:4)
1.Valašský FC - Dol. Němčí 2:1 (2:0)
Chropyně - Vlachovice 5:1 (4:1)
Zborovice - Kateřinice 0:3 (0:0)
Uh. Brod - Vigantice 2:0 (1:0)
O.N.Ves - Morkovice 4:1 (3:0)
Slušovice - Provodov 2:0 (0:0)
Holešov - Hluk 0:0

I.A třída sk. "A" - muži
Juřinka - Brumov B 2:1
Val. Bystřice - Podkop. Lhota 0:1
Vidče - Lůžkovice 2:0
Lukov - Nedašov 1:2
Lidečko - Dol. Bečva 0:3
Hutisko - Příluky 1:0
Hrachovec - Lhota u Vs. 0:0
Dohrávka: Podkop. Lhota - Hrachovec 4:2

I.A třída sk. "B" - muži
Kvasice - Mladcová 4:4
Újezdec - Luhačovice 2:4
Prakšice - Březolupy 1:2
1.FC Slovácko C - Boršice 4:0
Šumice - Žalkovice 1:2
V.Otrokovice B - Nedachlebice 1:0
J.Otrokovice - Ořechov 1:2
Dohrávka: Březolupy - Ořechov 1:0
Mladcová - Žalkovice 2:1

I.B třída sk. "A" - muži
Podlesí - Val. Příkazy 3:2
Val. Polanka - Poličná 3:2
Choryně - Hovězí 1:1
Vel. Karlovice B - Pr. Bečva 2:2
Loučka - Zubří 2:1
Hor. Lideč - Kelč 1:3
Zašová - Val. Meziříčí B 1:2
Dohrávka: Choryně - Vel. Karlovice B 2:1
Podlesí - Hor. Lideč 2:0
Val. Polanka - Loučka 1:0

 
I.B třída sk. "B" - muži
Hvozdná - Těšnovice 0:7
Míškovice - Malenovice 2:3
Louky - Fryšták 0:0
Bylnice - Rusava 1:2
Slavičín B - Lubná 4:0
Štítná n/Vl. - Slavkov p/H. 1:1
Holešov B - Val. Klobouky 1:0
Dohrávka: Malenovice - Holešov B 2:0

I.B třída sk. "C" - muži
Hluk B - Kněžpole 0:3
Zlámanec - Zlechov 3:1
Bánov - Strání 0:4
Bojkovice - Osvětimany 0:3
Uh. Ostroh - Ostr. Lhota 4:1
Koryčany - Kudlovice 2:5
Jalubí - Slavkov 2:2
Dohrávka : Osvětimany - Kudlovice 4:0
Zlámanec - Uh. Ostroh 2:0

OKRESNÍ PŘEBOR Zlín

Jaroslavice A - Tečovice A 5:3
Nevšová - Újezd 0:3
Návojná - Březová 4:0
Sehradice A - Dolní Lhota A 2:0
Březnice - Štípa A 2:1
SK Vizovice A - Tlumačov 4:1
Ludkovice - Napajedla B 3:0

Zlín III. třída

SKUPINA A:
Tečovice B - Paseky 0:5
Veselá A - Pohořelice 6:4
Lukov B - Komárov 4:2
Mladcová B - Fryšták B 0:1
Lípa - Všemina 3:0
Zádveřice - Březůvky 1:2
Kašava - Velký Ořechov 4:2

SKUPINA B:
Smolina - Slopné 1:1
Biskupice - Mirošov 4:1
Pozlovice - Rokytnice 2:1
Hř. Újezd - Štítná n. Vl. B 3:0
Vlachovice B - Drnovice 7:0
Vysoké Pole - Šanov 2:3
Jestřabí - Kostelec 0:4

 
Okresní soutěže Zlín IV. třída

SKUPINA A:
Louky B - Neslyšící 10:0
Kudlov - Doubravy 3:1
FC Vizovice - Spytihněv B 7:3
Mysločovice A - Žlutava 4:0
Dobrkovice - Lhota u Mal. 2:1
Halenkovice - Provodov B 3:0

SKUPINA B:
Jaroslavice B - Bratřejov 3:3
Vlčková - Hvozdná B 0:1
Štípa B - Jasenná 4:3
Lužkovice B - Neubuz 4:4
Trnava - Veselá B 1:4
SK Vizovice B - Příluky B 4:5

SKUPINA C:
Luhačovice B - Sehradice B 5:0
Lipová - Loučka 0:2
Rudimov - Tichov 1:1
Dolní Lhota B - Petrůvka 0:1
Nedašova Lhota - Divnice 2:2
Horní Lhota - Poteč 1:2

 
-red-
 

Řidič nezvládl zatáčku před horizontem
Aktuality

 
 
Hasičský záchranný sbor Valašské Klobouky vyjížděl v sobotu 2. května v odpoledních hodinách k nahlášené havárii osobního auta. Na místě zasahovala také záchranná služba z Valašských Klobouk a Slavičína. Událost vyšetřovala policie, která také provedla dechovou zkoušku u řidiče. Ta byla pozitivní a čeká se na rozbor krve.

Řidič osobního vozu na komunikaci za Jestřabím dostal smyk. Auto přestalo být ovladatelné, až skončilo na střeše v příkopě. Oba pasažéři měli velké štěstí, neboť kapota nebyla promáčknuta a řidič i jeho spolujezdec vyvázli jen s lehkými oděrkami.

 

Foto

foto Jitka Hořáková

více fotek
 
„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vozidlo leží na střeše, zranění byli v péči lékařů, učinili jsme protipožární zajištění, stabilizaci a ochranu proti úniku nebezpečných látek," popsal práci hasičů velitel zásahu Josef Šerý.

Škoda na osobním automobilu byla zhruba vyčíslena na 60. 000Kč.

 
Jitka Hořáková
 

Divizní fotbal pokračuje dalšími zápasy
Aktuality

 
 
Lídr divizní tabulky skupiny E - FC TVD Slavičín - cestuje v neděli až k polským hranicím do Města Albrechtic. Zde ho čeká šestý celek divizní tabulky - domácí Avízo, které trénuje bývalý opavský ligový kanonýr Martin Rozhon. Paradoxem určitě je, že tento kouč současně vede i futsalisty Premia Stonava, jehož dres v uplynulé sezóně oblékal i slavičínský útočník Filip Macek.

Slavičané tedy absolvují dlouhou cestu na Bruntálsko, kde jej na hřišti postaveném mezi panelovými domy čeká velmi nepříjemný soupeř, který se na jarní část posílil o některé hráče se zkušenostmi z vyšších soutěží a jména jako Hornyak, Dombi nebo Pejša mají už něco ve své kariéře odkopáno....

Slavičínský trenér Ladislav Straka tak bude určitě spoléhat na zabezpečenou obranu, stále se však bude muset obejít o krajního obránce Davida Ptáčka a nejistý je i start Michala Švacha a Lukáše Hořáka. Slavičínští hráči si v minulém týdnu zvedli sebevědomí po vítězství nad nebezpečným Dolním Benešovem a stále tak mají postupové karty ve svých rukou !

 
FC TVD vyhrál v podzimním duelu ve Slavičíně vysoko 5:0 a utkání ve Městě Albrechticích začíná v neděli 3. května v 16,30 hod.

Předpokládaná sestava Města Albrechtic :
Červenka - Špiler, Pejša, Horák, Matěj - Moravčík, Karel Burián, Hornyak, Kufa - Dombi, Tkadleček
Trenér: Martin Rozhon

Předpokládaná sestava FC TVD Slavičín :
Trochta - Barcuch, Šamánek, Otépka, Šamko - P. Švach, Vacula, J. Hnaníček, Fábry - Macek, Kříž
Trenér: Ladislav Straka.

Další náš regionální zastupce FC Elseremo Brumov přivítá v neděli na svém hřišti aspiranta postupu Sokol Lázně Velké Losiny a může tak trochu pomoci sousednímu Slavičínu v postupovém souboji.

V minulém kole odjížděli brumovští hráči s velkou křivdou z Velkých Karlovic, kde inkasovali branku v závěru utkání z přísně nařízené penalty a zároveň přišli o dva hráče !

Výkop zápasu v Brumově je v neděli 3. května v 10,15 hod !

 
petr Koseček
 

Pietní akt připomene výročí osvobození
Aktuality

 
 
Stejně jako v minulých letech, i letos si Vsetín připomene v pondělí 4. května výročí osvobození města Vsetína, tentokrát čtyřiašedesáté. Vsetínská radnice ve spolupráci s Domem kultury Vsetín připravila při této příležitosti zajímavý program pro celé rodiny a také pietní akt.

Oslavy zahájí májové odpoledne v Panské zahradě, které se uskuteční v neděli 3. května od 15 hodin, v předvečer dne, kdy byl před čtyřiašedesáti lety Vsetín 4. brigádou 1. československého armádního sboru pod vedením generála Klapálka a partyzánským odbojem osvobozen. „Při této příležitosti se v parku uskuteční promenádní koncert s jazzovou kapelou Big band Zlín a modeláři připravili prohlídku lodních modelů na rybníčku," uvedla Eva Liďáková z Domu kultury Vsetín.

Oslavy výročí osvobození vyvrcholí pietním aktem, který se uskuteční v pondělí 4. května v 15 hodin na náměstí Svobody. Představitelé radnice, svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací položí květiny k Památníku osvobození a hrobu neznámého vojína. Následně zazpívá dětský pěvecký sbor Trávníček ze základní školy Trávníky.

Eva Stejskalová

 

Fotbalový turnaj ovládli mladí Slováci
Aktuality

 
 
V pátek prvního května proběhl v areálu stadionu U nádraží TJ Spartak Valašské Klobouky mezinárodní žákovský turnaj v kopané. Utkali se v něm mladí fotbalisté Čierneho Balogu (účastník 1. slovenské ligy ), TJ Považan Pruské, TJ Nedašov a TJ Spartak Valašské Klobouky.

Konečné pořad turnaje:

1.Čierny Balog - 9b,skore 7:0
2.TJ Spartak Valašské Klobouky - 6.b,skore 7:2
3.TJ Nedašov - 4.b,skore 5:1
4.TJ Považan Pruské - 0.b,skore 0:16

Nejlepší brankář: Solař David-TJ Nedašov
Nejlepší střelec: Martin Sáblík-TJ Spartak Valašské Klobouky
Nejlepší hráč:hráč  Čierného Balogu č.7

 

Tabulka turnaje:

1.5.09-9-16h
 Val.Klobouky
TJ Nedašov
 TJ Pruské
 Čierný Balog 
 Val.Klobouky
 2
 1:0
 6:0
 0:2
 TJ Nedašov
 0:1
 0
 5:0
 0:0(2:3p)
 TJ Pruské
 0:6
 0:5
 0
 0:5
 Čierný Balog
 2:0
 0:0(3:2p)
 5:0
 9
 Dušan Hugo Ház
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA