Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Včelaři mohou opět žádat o finanční podporu
Aktuality

Celkovou částkou 1 milion korun podpoří letos Zlínský kraj začínající i stávající včelaře, a to tak, že jim přispěje na pořízení základního i doporučeného vybavení. Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 25. ledna do 19. února 2021, 12:00 hod.   „Podpora, kterou kraj včelařům poskytuje již několik let, pomáhá nejen k růstu počtu začínajících včelařů a navýšení množství úlů a včelstev u stávajících včelařů, ale pozitivní dopad má také na celkovou úroveň kvality včelstev v kraji a zároveň na snížení výskytu moru včelího plodu,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, která má ve své gesci oblast zemědělství a životního prostředí. [caption id="attachment_92817" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto[/caption] O dotaci si budou moci zažádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, kteří mají včelstva umístěna na území Zlínského kraje. Přidělenou podporu ve výši 5 tisíc až 10 tisíc korun budou moci použít jak na nákup základního vybavení (tedy 3 až 6 nástavkových úlů s varroa dnem a 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků), tak na pořízení doporučeného vybavení – například včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku, forem na sbíjení rámků, krmítek, mateří mřížky nebo ochranných pomůcek.   Více informací o vyhlášeném programu Podpora včelařství ve Zlínském kraji je možno najít ZDE.   -tz-

Inspektoři odhalili nelegálního výrobce pastí na hlodavce
Aktuality

V České republice je zakázáno nejen prodávat a nabízet lepící i čelisťové pasti, ale rovněž není dovolena ani jejich výroba nebo dovoz ze zahraničí. Nabízení čelisťových a lepových pastí se považuje za propagací týrání zvířat.   Veterinární inspektoři ze Zlínského kraje aktuálně prokázali porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání dvěma internetovým obchodům, z nichž prostřednictvím tzv. kontrolního nákupu prodej nelegálních pastí odhalili. Oba prodejci zřejmě dostanou pokutu. Při došetřování stejného případu byl zároveň ve Zlínském kraji zjištěn výrobce nelegálních pastí. Ten již na základě zásahu a nařízení KVS přestal pasti vyrábět a prodané kusy stahuje z trhu.   „SVS apeluje na výrobce, obchodníky i potenciální uživatele těchto pastí, aby tak nečinili. Nehodláme tyto praktiky v ČR tolerovat a v případě zjištění porušení zákona učiníme v rámci legislativy maximum pro to, aby dále takové jednání nepokračovalo,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.  

Zvíře umírá pomalu a zvlášť trýznivým způsobem

  Použití lepů a jiných podobných prostředků, které dlouhodobě omezují pohyb zvířete tak, že k usmrcení zvířete dochází v důsledku nedostatku potravy nebo tekutin anebo v důsledku jiných metabolických poruch, je utýráním zvířete, které je provedeno způsobem zvlášť trýznivým. Zjednodušeně řečeno zvíře po přilepení na desku uhyne po několika dnech, kdy se marně snaží se z lepové desky odlepit, hladem a žízní. Při pokusech vymanit se z pasti nebo desky si může zvíře také způsobit četná zranění. [caption id="attachment_92794" align="alignnone" width="690"] Například tyto pasti se už v České republice nesmí používat[/caption] Novelizovaný zákon na ochranu zvířat proti týrání, který bude účinný od února 2021, upřesnil ustanovení upravující problematiku čelisťových a lepových pastí. Tyto druhy pastí se v Česku nyní nesmějí nejen vyrábět a prodávat, ale ani nabízet. Zakázán je také dovoz těchto pastí. Použití čelisťových a lepových pastí je zakázáno obecně ve vztahu ke všem obratlovcům. Konkrétně ve vztahu k volně žijícím zvířatům (včetně hlodavců) je také v zákoně zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře pomocí formalínových nebo lepících pastí. Za přestupek zákona bude nově možno právnické či podnikající fyzické osobě uložit pokutu až do výše 3 mil. Kč, fyzické osobě pak hrozí sankce do 1 mil. Kč. Zároveň dotyčnému může být uložen zákaz činnosti. V současnosti je výše pokuty stanovena do 500 tis. Kč.   -tz-

ALCEDO nabízí 1 216 míst na letních táborech
Aktuality

Na letní prázdniny ALCEDO nabízí bohatou nabídku táborů pro děti. Chystá 17 pobytových a 30 příměstských táborů s různou tematikou. Tábory jsou určené jak pro děti školního, tak také pro děti předškolního věku.   Nabídka táborů je zveřejněna od 1. ledna, online přihlašování probíhá od 4. ledna. „V nabídce máme 1 216 míst, po prvním týdnu je přihlášeno více než 230 dětí, pobytový tábor Škola čar a kouzel je již plně obsazen a další zájemce budeme evidovat jako náhradníky. Pro velký úspěch jsme do nabídky opět zařadili také příměstský Plavecký tábor ve Velkých Karlovicích,“ uvádí Radek Kleibl z ALCEDA, garant táborů, a prozrazuje novinky pro letošní léto. Jedná se o příměstské tábory Kung-fu panda pro děti předškolního věku, tábor s oblíbenou tematikou Harryho Pottera nebo Star Wars, dále turistický tábor Stezky kolem Bystřičky především pro tamní děti a dva tábory na motivy Ledového království, jeden pro děti předškolního věku a jeden pro školáky.   [gallery columns="5" ids="92780,92776,92777,92778,92779"] Tábory ALCEDA, další fotogalerie ZDE   „Chceme rodičům poskytnout možnost, aby si mohli včas naplánovat letní dovolenou s ohledem na vyplnění volného času svých dětí. Přihlašování na hokejové tábory pro členy VHK a soustředění sportovních plavců bude spuštěno na konci března. Na všechny táborníky už se moc těšíme!“ informuje Martina Hromadová, pověřená ředitelka ALCEDA. Pro děti, které se budou účastnit našich příměstských táborů, bude opět otevřená ranní družina od 7 do 8 hodin, kdy tábory začínají.   -tz-

Minulý rok ubylo v kraji dopravních nehod. Životů ale vyhaslo víc
Aktuality

Z pohledu Policie ČR byl rok 2020 ve Zlínském kraji pozitivní v poklesu celkového počtu nehod, ale naopak negativní je nárůst počtu usmrcených osob. Vloni na silnicích našeho kraje zemřelo 23 osob, což je o 4 více, než v roce 2019.   „Celkem 6 smrtelných nehod se stalo v obci a 17 mimo obec. Nejnebezpečnější byly z hlediska následků silnice 1. třídy, zemřelo na nich 12 osob z 23. Nejčastější příčinou nejtragičtějších nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti jízdy. Z tohoto důvodu zemřelo 11 lidí,“ uvedl mluvčí policistů Petr Jaroš.   Mezi třiadvaceti obětmi je 10 řidičů osobních automobilů, 4 spolujezdci, 4 motorkáři, 2 chodci, 2 cyklisté a jeden jezdec na elektrické koloběžce.  

2019 2020
Počet dopravních nehod 4592 4166
Těžce zraněné osoby 120 89
Usmrcené osoby 19 23
  V roce 2020 šetřila Policie ČR ve Zlínském kraji celkem 4 166 dopravních nehod, což je ve srovnání s rokem 2019 pokles o 426 nehod. V obcích se stalo 2441 nehod, což činí téměř 60 procent z celkového počtu. K dopravním nehodám došlo většinou ve dne - 2596 nehod.  

Zlínský kraj co do hodnot alkoholu za volantem na předních místech

  V roce 2020 policisté evidují 263 nehod s účastí řidičů pod vlivem alkoholu, což je o 19 více než v roce minulém. Negativní jsou zejména výše naměřených hodnot alkoholu u řidičů. „U 186 viníků dopravních nehod jsme naměřili hladiny vyšší než 1,5 promile, což náš kraj řadí v rámci celé ČR na přední místa,“ okomentoval Petr Jaroš.  

Telefonování, nepřiměřená rychlost, mikrospánek...

  Nejčastější příčinou dopravních nehod byl vloni nesprávný způsob jízdy - 2 027 případů (patří sem mikrospánek, nedodržení bezpečnostní vzdálenosti, nevěnování se plně řízení např. telefonování, manipulace s navigací atd.), na druhém místě je nepřiměřená rychlost - v 422 případech a následuje nedání přednosti v jízdě u 353 dopravních nehod. Eviduje se pokles dopravních nehod zaviněných zvěří – vloni 987, což je o 145 méně než v roce 2019. Co se týká dnů v týdnu, tak nejvíce nehod se stalo v pátek (713) a nejméně v neděli (419).   -tz-

Zasněžené silnice lákají driftaře. Policie je tolerovat nebude
Aktuality

Policisté na Vsetínsku dohlíží v zimním období mimo jiné i na bezpečnost provozu na zasněžených komunikacích. Zejména v okolí Velkých Karlovic se navíc potýkají s nebezpečnými řidiči, kteří se v jízdě na takovém povrchu vyžívají. „Vyznavači tzv. driftování jsou poměrně organizovaní a k jízdě využívají především hlavní silnici ve směru ke státní hranici, silnici přes Soláň či komunikaci vedoucí na Kohútku,“ uvedl mluvčí policistů Petr Jaroš.   Byť je velmi obtížné přistihnout tyto nezodpovědné řidiče přímo při jízdě, neznamená to, že by policisté takovéto chování tolerovali. Podle Petra Jaroše neustále monitorují inkriminované úseky a také díky veřejnosti se jim mnohdy daří ukončit tuto nebezpečnou činnost ještě dříve, než „driftaři“ vyjedou.   V uplynulých dnech policisté zkontrolovali několik takových řidičů, u kterých následně zadokumentovali tři desítky případů porušení dopravních předpisů či aktuálně platných vládních opatření v souvislosti s nouzovým stavem.   „I v následujících dnech se na kontrolu zasněžených úseků, které „driftaře“ i z dalekého okolí tak lákají, zaměříme,“ dodal Petr Jaroš.   Video: Legální drifting na uzavřené trati (Rally letní guma 2016) https://youtu.be/yS4VRrz8nbs   -tz-

Platnost propadlých řidičáků se prodlužuje
Aktuality

Z důvodu nouzového stavu a ochrany zdraví obyvatel během pandemie COVID-19 přistoupilo Ministerstvo dopravy k prodloužení platnosti některých dokladů.   Z metodického stanoviska vyplývá, že doklady (řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče, potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkaz), kterým skončila platnost v období od 1. září 2020 do 31. března 2021, budou dále platné dalších 6 měsíců od jejich „propadnutí“.   Ministerstvo dopravy uvádí tento příklad: Pokud vám platnost řidičského průkazu skončila 10. 11. 2020, dle tohoto stanoviska se považuje za platný do 10. 5. 2021.   „Je ale třeba uvést, že uvedená doba prodloužení platnosti řidičských průkazů se v budoucnu může změnit, a to v souvislosti s vydáním nového nařízení Evropského parlamentu a Rady k předmětné problematice, které je přímo použitelné a závazné pro všechny, kterých se dotýká. Vydání daného nařízení očekáváme začátkem roku 2021,“ uvádí ředitel odboru agendy řidičů Stanislav Dvořák z Ministerstva dopravy v metodickém pokynu.   -tz-

Pandemie urychlila zavedení elektronického výběru poplatků
Aktuality

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. V případě města Slavičína lze toto pořekadlo vzít jako bernou minci. Proklínaný covid-19 totiž pomohl urychlit přechod na elektronickou úhradu poplatků za místní služby, jako je svoz odpadu nebo poplatky ze psů.   „Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci upřednostňujeme úhradu těchto poplatků bezhotovostně převodem na účet města. Občanům děkuji za vstřícnost, se kterou chrání zdraví našich zaměstnanců,“ uvedl starosta města Tomáš Chmela.   Z důvodu záměru maximálně elektronizovat chod úřadu, a také z důvodu nepřiznivé pandemické situace město požádalo občany v čerstvém vydání Slavičínského zpravodaje, aby platby za známky za svoz a likvidaci odpadů provedli přednostně bezhotovostním převodem. Peníze by měli poslat na číslo účtu 2924661/0100, jako variabilní symbol uvést 3722 a do zprávy pro příjemce zadat ulici, číslo popisné a dále vybrat jednu z možností Slavičín, Hrádek, Nevšová, nebo Divnice.   Občané nemusí mít strach, že by po bezhotovostní platbě nezískali známky na popelnice či barevné pytle na tříděný odpad. „Tyto věci Vám budou po provedené platbě zdarma doručeny na adresu uvedenou při platbě ve zprávě pro příjemce nejpozději do 14 dnů od provedení platby,“ ujistil slavičínský starosta.   Opatrnost je v případě Slavičína na místě. Město je totiž opětovně koronavirem zasaženo, přičemž v současné době vyskočily počty nakažených už nad sto osob. „Hodně nás postihla už i druhá vlna, teď při třetí situaci není o moc lepší. Bohužel město si vybírá daň za to, že je centrem zaměstnanosti v regionu jižního Valašska a že tu máme spoustu firem, ve kterých se potkávají lidé z celé oblasti,“ uvedl Chmela.   Elektronizace úřadu běží také díky projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu pod názvem Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad. Ze stejných příčin jsou od letošního roku elektronizovány i poplatky ze psů.   -tz-

Zlínská nemocnice začala omezovat ambulantní péči
Aktuality

Počty covid pozitivních pacientů hospitalizovaných v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně se blíží stejným hodnotám, jaké byly na vrcholu podzimní vlny pandemie. Z necelých dvou set standardních covidových lůžek na sedmi stanicích je aktuálně volných 24, v intenzivní péči je situace ještě horší a volné zbývají pouze jednotky lůžek. Zlínská nemocnice už otevřela osmou covidovou stanici, další možnosti rozšíření kapacit bude vzhledem k nemocnému personálu hledat jen obtížně. Po odložení plánovaných operací tak některá oddělení začínají omezovat také ambulantní péči, lidé by měli do nemocnice směřovat pouze v akutních a nutných případech.   „Už od Vánoc přijímá zlínská nemocnice v průměru šestnáct covid pozitivních pacientů denně. Samozřejmě nějaké pacienty také propouštíme, ale počet lidí hospitalizovaných na našich covidových stanicích za posledních deset dnů vzrostl o třetinu. Navíc se situace zhoršuje v intenzivní péči, tam už jsou ve všech pěti nemocnicích v kraji čísla prakticky stejná, jako na začátku listopadu, kdy u nás podzimní vlna vrcholila,“ podotkl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.   Už před vánočními svátky nemocnice opět pozastavila všechny plánované operace a v těchto dnech začíná omezovat také ambulantní péči. „Domluvili jsme se s primáři jednotlivých oddělení že bude nutné omezit provoz ambulancí minimálně do poloviny ledna pouze na nezbytnou péči. V izolaci máme teď v souvislosti s covidem asi osmdesát zdravotníků, celkově nám jich provozu i s jinými diagnózami chybí dvě stovky. Právě personál je klíčový pro udržení provozu nemocnice v oblasti akutní a covidové péče a jeho nedostatek nás nejvíce limituje při otevírání nových covidových lůžek, která už teď tvoří zhruba třetinu z celkové lůžkové kapacity nemocnice,“ popsal Radomír Maráček.   Ambulantní péči pouze na akutní případy omezuje například zlínská urologie, gyenkologie, chirurgie, ortopedie, ale i další obory. „Nemocnice nejsou teď určitě bezpečným místem zejména pro rizikové skupiny, jako jsou právě starší lidé nebo lidé s chronickými onemocněními. Byli bychom rádi, pokud by návštěvu u nás, pokud je to jenom trochu možné, odložili. Přijít by měli pouze v akutních a nutných případech,“ zdůraznil Radomír Maráček. Podle jeho slov stále platí, že lidé s příznaky onemocnění covid-19 by neměli jít do nemocnice, ale měli by v první řadě kontaktovat svého praktického lékaře a s ním se domluvit na dalším postupu. „Musíme chránit naše zdravotníky a také další pacienty minimálně do doby, než bude alespoň část populace pročkovaná. Stále patříme k nejpostiženějším regionům v rámci České republiky a situace se zatím nadále zhoršuje. Lidé teď našim zdravotníkům, kteří jsou už hodně unavení, nejvíce pomohou právě dodržováním opatření a odpovědným přístupem,“ doplnil.   -tz-

Ve Valašských Kloboukách našli ohořelé lidské tělo
Aktuality

V neděli 3. ledna 2021 před třetí hodinou ráno uviděl muž procházející Valašskými Klobouky ohořelé lidské tělo. Zavolal proto na linku tísňového volání zdravotníků. Policisté prvosledové hlídky z Valašských Klobouk místo zapáskovali a střežili až do příjezdu policejního psovoda a kriminalistického výjezdu. Na místě zasahovali také hasiči.   „Kriminalisté zjistili, že se jedná o třiačtyřicetiletého místního muže, cizí zavinění na jeho úmrtí prozatím nezjistili. Ke stanovení přesné příčiny úmrtí nařídili soudní pitvu,“ uvedla mluvčí policistů Monika Kozumplíková. Podle našich informací je mrtvým muž, který měl svérázný způsob života a místním lidem byl dobře znám.   „Žádáme, aby se lidé, kteří tohoto muže viděli v sobotu 2. ledna během dne, večera nebo noci na neděli, ozvali na linku tísňového volání policie – 158,“ dodala Kozumplíková.   -tz-

Anonym nahlásil bombu v prodejnách stavebnin
Aktuality

V úterý krátce po sedmé hodině ráno oznámil na linku 158 anonym uložení nástražného výbušného systému ve stavebninách, které mají své provozovny ve Vsetíně, Starém Městě a Zlíně.   „Ihned po oznámení jsme ze všech tří budov evakuovali několik desítek osob. Na prohlídku objektů vyjeli policisté z řad pořádkové, dopravní, cizinecké policie, dále kriminalisté a rovněž psovodi se psy cvičenými na vyhledávání výbušnin. Při důkladné prohlídce objektů i přilehlého okolí jsme žádný nástražný výbušný systém nenašli,“ uvedla mluvčí policistů Lenka Javorková. [caption id="attachment_55866" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto[/caption] Policisté z důvodu bezpečnosti vyrozuměli i České dráhy, aby zastavili provoz na železniční trati mezi Vsetínem a Jablůnkou, v jejíž blízkosti se jedna z poboček firmy nachází.   Stejné oznámení přijali strážci zákona i v pondělí navečer. „Několik policistů prohledávalo až do nočních hodin stejné objekty.  Žádný nástražný výbušný systém jsme nenašli,“ dodala Javorková.  Po pachateli anonymního telefonátu se pátrá.   -tz-

Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat jinak, než jsme zvyklí
Aktuality

Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Koledníci hledají způsob, jak přinést do domácností po celé České republice požehnání a neohrozit přitom zdraví lidí, kteří do sbírky – mnohdy již pravidelně – přispívají. Aktuálně přijatá opatření navíc ani nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Od 1. do 24. ledna 2021 se proto tři králové připravili na koledu virtuální.   „Osobní setkávání je samozřejmě jedním z pilířů sbírky a jen velmi neradi o něj přicházíme. Zpřísněná opatření nám však neumožní koledování ve skupinkách v ulicích uskutečnit,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. „Nechceme však ochudit dárce o zážitek z koledy ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí. Víme, že řada lidí se na koledu těší. Snažíme se proto využít všech možností, které nám nabízí online prostor,“ dodává Gabriela Víšová.   Sbírka je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz   Na tomto webu všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Ta bude na stránkách až do 30. dubna. Pro finanční dary jsou určeny i pokladničky umístěné v některých městech a obcích.   https://youtu.be/1MjdpjAQBNw  

Pokladničky v regionu Charity Valašské Klobouky

    První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním měřítku se koleduje od roku 2001, v roce 2021 proběhne 21. ročník. Výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně stoupá. V současné době je nejúspěšnější sbírkovou akcí v České republice.   -tz-

Na první miminko letošního roku si ve Vsetínské nemocnici počkali
Aktuality

První miminko roku 2021 se ve Vsetínské nemocnici narodilo 2. ledna v 5.01 hodin. Chlapec se jmenuje Patrik Juřička, při narození měl 3.500 g. Narodil se mamince Veronice Adamcové, která bydlí v Pulčíně. Doma na malého brášku čeká ještě šestiletá sestřička.   V loňském roce provedli zdravotníci ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje celkem 5097 porodů, počet porodů tedy ve srovnání s rokem 2019 vzrostl o 47. Ve Vsetínské nemocnici zaznamenali za loňský rok 791 porodů, jejich počet meziročně o 73 porodů poklesl. [caption id="attachment_92062" align="alignnone" width="690"] Patrik Juřička měl při narození 3.500 g[/caption] Do statistik je v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně za rok 2020 zapsáno celkem 2160 porodů, tedy o 84 více než v předchozím roce. V Uherskohradišťské nemocnici provedli loni 1502 porodů, což je ve srovnání s předchozím rokem o 29 porodů více. V Kroměřížské nemocnici provedli loni 644 porodů, o pět porodů více než v roce předchozím.   https://youtu.be/bQ54oedHCE0 Video: regionalnitelevize.cz   -tz-

Ve Vsetíně hořel sklad. Na místě zasahovalo 7 hasičských cisteren
Aktuality

Hlášení o požáru uskladněného dřeva za restaurací na ulici U Křivačkárny ve Vsetíně přijali hasiči v pondělí v 02:34 hodin. Požární poplach byl vyhlášen jednotkám profesionálních hasičů z požární stanice Vsetín a jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Vsetín, Jablůnka a Valašská Polanka. Hasiči k požáru vyjeli s celkem sedmi automobilovými cisternami.   Průzkumem hasiči zjistili, že hoří dřevěný objekt skladovací haly a hrozí přenesení požáru na sousední objekt s několika provozy. „Vzdálenost mezi oběma halami je asi dva metry. U hořící skladové haly hořela i skládka dřevěných odřezků. K hašení hořící haly a skládky i k ochlazování sousední budovy hasiči v dýchacích přístrojích nasadili 2 útočné proudy C a jeden vysokotlaký proud vody,“ popsal mluvčí hasičů Roman žemlička. [caption id="attachment_91969" align="alignnone" width="690"] Hasiči k požáru vyjeli s celkem sedmi automobilovými cisternami. Foto: HZS[/caption] Část skladové haly se vlivem požáru zbortila. Na místě je Policie České republiky, za jejíž asistence museli hasiči v době požáru vniknout do sousedního objektu. Požár byl uhašen v 4:56 hodin a ke zranění osob naštěstí nedošlo.   Na objasnění příčiny vzniku požáru a výši škod v současné chvíli pracuje vyšetřovatel hasičů ve spolupráci s Policií České republiky.   [gallery columns="5" ids="91970,91971,91972,91973,91974,91975,91976,91977,91978,91979"]   https://youtu.be/ZuXvdwD5hqY Video: regionalnitelevize.cz   -tz-

Skáčete rádi přes švihadlo? Pomozte handicapované Adélce
Aktuality

Chcete pomoct malé handicapované Adélce. Stačí umět skákat přes švihadlo. Spolek Srdce na pravém místě pořádá charitativní projekt, jehož cílem je pro Adélku vybrat minimálně 123 123 Kč. Zúčastnit se můžou jednotlivci, ale i dvou až pětičlenný týmy. Dalším cílem projektu je během ledna naskákat 10 000 000 přeskoků. Zhruba tolik, kolik má Česko obyvatel.   ,,Myšlenka pomoct Adélce se zrodila loni na přelomu září a října. S nápadem přišel Dan Polách, který každé ráno skáče přes švihadlo. Ten navrhl od 1. ledna do našeho projektu zapojit celou republiku,“ vysvětluje předseda spolku Srdce na pravém místě Jakub Kohoutek.   Zapojit se může každý.   ,,Nejprve je nutné zaregistrovat se a pak zaplatit 123 Kč, nebo 5 Euro,“ prozradil základní kritéria Kohoutek.   Skákat se bude od 1. ledna do 31. ledna 2021.     ,,Do připravené tabulky si každý zapíše počet přeskoků za jednotlivé dny. Systém pak automaticky spočítá součet přeskoků jednotlivců, celého týmu a také součet všech přeskoků všech zapojených skokanů. Protože ale není možné výkony nijak kontrolovat, tak u účastníků očekáváme férovost, aby to celé mělo smysl,“ žádá o poctivý přístup k projektu Jakub Kohoutek.   Ten také na emailu jakub@srdcenapravemmiste.cz., nebo na telefonu 775 941 506 podá veškeré informace. Všechny informace jsou rovněž na webu akcesrdce.cz.  

ADÉLKA

Adélka Petříková je nádherná holčička z Kvasic na Kroměřížsku, která potřebuje nejen lásku, ale také finanční pomoc.   Manželé Petříkovi přivedli na svět v roce 2012 krásná dvojčátka. Kluka Tadeáška a holčičku Adélku. Bohužel Adélka se narodila se vzácným syndromem Phelan Mc Dermid. Jde o vzácnou vrozenou vadu, kdy v těle dítěte chybí část chromozomu. U Adélky způsobuje hypotonii, která ji brzdí ve fyzickém vývoji. Každý případ je odlišný a příznaky jsou individuální. Bohužel nejde dopředu říci, jak se bude tato skutečnost do budoucna projevovat. Spolek Srdce na pravém místě podporuje rodinu Petříkových z Kvasic.     Lubomír Hotař

Darovací smlouva na nemovitost – otázky a odpovědi
Aktuality PR ČLÁNEK

Darovací smlouvou se převádí nemovitosti bezúplatně, nejčastěji v rámci rodiny. Jaké jsou nejčastější otázky k tomuto typu smlouvy?   Jak mám postupovat, pokud chci provést darování nemovitostí?   K úspěšnému převodu nemovitostí touto formou je nutná právně kvalitní darovací smlouva na nemovitost (dům, byt, pozemek) a její následný vklad do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad vlastnického práva. Smlouva určená pro katastr musí mít ověřené podpisy (např. na CzechPointu), dokládá se katastrálnímu úřadu v jednom vyhotovení spolu s uvedeným návrhem.   Platí se darovací daň?   Darovací daň (daň z bezúplatného příjmu) se neplatí v případech osvobozených od daně. Jedná se o zákonem citované blízké rodinné příslušníky – tyto naleznete vyjmenované na webu advokat-zlinsko.cz. Občas se chybuje v tom, že pod toto osvobození nespadá např. švagr nebo nepokrevní strýc či teta, daňové dopady jsou pak poměrně značné.   Kolik stojí vklad do katastru?   Od r. 2020 je poplatek katastrálnímu úřadu 2.000,- Kč. Darovací smlouva a návrh na vklad připravené advokátní kanceláří Vás přitom nevyjdou, zj. u online řešení, o nějak zásadně více, takže doporučujeme tuto variantu rozhodně zvážit. Poměrně často se stává, že katastrem neprojdou různě vyplněné obecné vzory stažené z internetu a klienti tak zbytečně přichází mj. i o zmíněný poplatek, krom všech problémů s tím spojených. Cenu příp. řešení online zjistíte jednoduše nezávazným dotazem – telefonicky či prostřednictvím webového formuláře. Spokojení klienti hovoří za nás – viz reference.   Máme volit darování za života nebo až dědické řízení?   Obojí má zcela jiné právní důsledky, které je, v případě nejistoty, vhodné probrat s ohledem na specifika toho kterého případu s advokátní kanceláří. Je třeba zvážit také vztahy v rodině. Faktem je, že dědictví je finančně náročnější, neboť se notáři platí stanovená procenta z hodnoty majetku v dědictví.   Jak lze zajistit bydlení a jiné požadavky dárce?   Nejčastěji se spolu s darováním zřizuje pro dárce, kteří v domě či bytě chtějí dále bydlet, věcné břemeno – služebnost bydlení a užívání, a to bezplatně a do smrti dárců. Někdy také v kombinaci se zákazem převodu či zatížení nemovitostí po dobu života dárců, popř. s jinými podmínkami, jako např. výplatou sourozenců apod. Konkrétní možnosti a podmínky záleží vždy na specifikách daného případu a záměrů v rodině.   Lze darovat i nemovitost, která je zastavená bance?   Obecně lze, i když většinou je dobré získat souhlas banky, min. z hlediska případných závazků v úvěrové či zástavní smlouvě, popř. tento souhlas je nezbytný, pokud má banka sjednán i tzv. zákaz zcizení nemovitostí bez jejího souhlasu. U takových nemovitostí bývá ovšem problém se zřízením věcného břemene, pokud je příp. zvažováno.   Musím jako obdarovaný vyplatit sourozence?   Podle zákona nemusíte a není vyžadován ani souhlas sourozenců s darováním. Je to však otázkou vztahů a domluvy v rodině, často se tak fakticky v praxi činí.   Jakou záruku má smlouva od realitky, geodeta, znalce apod.?   Prakticky stejnou, jako vzor z internetu, který si klient vyplní laicky sám, tj. žádnou. Za platnost smlouvy a posouzení souvislostí s ní ručí pouze advokátní nebo notářská kancelář. Při hodnotě nemovitostí tak stojí rozhodně za zvážení, zda má smysl v podobných případech riskovat.   Lze dar odvolat?   Ve výjimečných případech ano, z důvodů tzv. nouze či nevděku. Přesný popis obou důvodů naleznete na webu advokat-zlinsko.cz.  

PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Naše kancelář poskytuje právní služby osobně v kancelářích ve Slavičíně, Valašských Kloboukách a Brumově-Bylnici, ale fungujeme již řadu let i online prostřednictvím webu www.advokat-zlinsko.cz. Klient kontaktuje naši kancelář e-mailem, přes kontaktní formulář na webu, příp. telefonicky, zeptá se – zcela nezávazně, na postup, doporučení, podmínky a cenovou nabídku, kterou si pak může v klidu doma zvážit. Pokud se klientovi nabídka líbí, může ji využít a vše může proběhnout z pohodlí domova. K probrání jakékoliv souvislosti nebo dotazu slouží jak mailová, tak telefonická konzultace, která je samozřejmou součástí služby. Klient pak obdrží e-mailem hotové dokumenty, stačí vytisknout, podepsat a dále postupovat dle podrobných instrukcí, které obdrží spolu s těmito dokumenty.   JUDr. Petr Hradil AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, advokáta www.advokat-zlinsko.cz   -pr článek-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA