Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Od 10. září jsou opět povinné roušky ve vnitřních prostorách

date_range 10.Zář, 2020 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Ilustrační foto

Ministerstvo zdravotnictví zareagovalo na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavedlo povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

 

Roušky jsou povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další.

 

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 10. září povinnost nošení roušek:

 

– uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
– ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
– v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
– při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků,

 

s výjimkou:

 

– dětí do dvou let věku,
– dětí a pedagogických pracovníků v mateřských školách a dětí a osob o ně pečujících v dětské skupině,
– osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
– internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
– školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
– škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
– žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
– zaměstnanců a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
– osob s poruchou intelektu,
– osob s poruchou autistického spektra,
– osob s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
– pacientů, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
– zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
– uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a – – – v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
– dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
– zaměstnanců a osob v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
– osob řídících vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
– soudců, přísedících, státních zástupců, obviněných a jejich obhájců, účastníků civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupců, svědků, znalců, tlumočníků a dalších osob, o kterých tak rozhodne soud, a to během soudního řízení,
– osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení),
– osob přednášejících,
– osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
– moderátorů, redaktorů a dalších osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
– osob, které vykonávají práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem,
– zákazníků provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
– osob cestujících v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
– snoubenců v průběhu obřadu a dalších osob, které jsou u tohoto obřadu,
– osob činících prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a dalších osob, které jsou u tohoto prohlášení,
– osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
– osob pohybujících se u vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun,
– sportovců nebo cvičících osob v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA

PRAKTICKÉ INFORMACE

inpocasi