Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Kraj hledá nové ředitele/ředitelky pro 17 škol
Aktuality

U celkem sedmnácti školských příspěvkových organizací v letošním roce uplynou šestiletá období výkonu práce ředitelů a ředitelek. Rada Zlínského kraje z tohoto důvodu vyhlašuje konkursní řízení na jejich pracovní místa.   „K 31. červenci letošního roku bude odvoláno z řídící funkce 15 ředitelů a ředitelek, kterým vyprší šestileté období ve funkci. Jedna ředitelka se vzdala funkce, další konkursní řízení vyhlašujeme v souvislosti s náhlým úmrtím paní ředitelky. Celkem se tedy uskuteční 17 konkurzních řízení,“ sdělil radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství.   Podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), uplynou šestiletá období výkonu práce současných ředitelů a ředitelek, a to ke dni 31. července 2020. Současní ředitelé a ředitelky budou k tomuto datu odvoláni.   Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky se týká těchto školských příspěvkových organizací:   Základní škola Rožnov pod Radhoštěm Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Střední průmyslová škola Zlín Gymnázium Valašské Klobouky Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Odborné učiliště Kelč Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Obchodní akademie Kroměříž Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Základní škola při dětské léčebně Luhačovice Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova Základní škola Otrokovice, Komenského Základní škola Zlín, Mostní Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy Základní umělecká škola Luhačovice Základní umělecká škola Uherský Ostroh   Text vyhlášení konkursního řízení bude zveřejněn na Úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a na portálu zkola.cz. Přihlášku do konkurzního řízení mohou zájemci posílat do 17. března.   -tz-

Dobrovolní hasiči loni v našem kraji evidovali 2816 zásahů
Aktuality

Hlavní činností dobrovolných jednotek hasičů je pomoc těm profesionálním a to například při likvidaci lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů. Nemalý podíl pomoci hasičů je i při likvidaci následků přírodních pohrom nebo při pátrání po ztracených osobách.   Také dobrovolní hasiči se průběžně vzdělávají na školeních pro strojníky, velitele družstva i nositele dýchací techniky, udržují výzbroj i výstroj a pracují na akceschopnosti svých jednotek.   „U jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí bylo v roce 2019 evidováno celkem 2816 zásahů . Z celkového počtu provedli samostatných zásahů dobrovolní hasiči obcí 1074  bez účasti jednotek profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,“ informovala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   Práce dobrovolným hasičům rok od roku přibývá, což dokazuje statistika zásahů z minulých let: v roce 2018 - 2257, v roce 2017 – 2255, v roce 2016 – 1513 zásahů, v roce 2015 - 1829.   Tradičně nejvíce zasahující jednotkou, s počtem 354 zásahů, je jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm. Nezanedbatelný podíl na počtu výjezdů mají také jednotky ze Zlína (148), Slavičína (76), Halenkova (72), Karolinky (64), Kroměříže (55) nebo Jablůnky (52).     -tz-

Studenti učiliště ve Valašských Kloboukách sestaví TATRU Phoenix
Aktuality

Krajští radní vyjádřili podporu uzavření smlouvy o dodávce dílů pro montáž nákladního automobilu značky TATRA Phoenix a o spolupráci při jeho montáži mezi TATRA TRUCKS a.s., Správou a údržbou silnic Zlínska, s.r.o. a Středním odborným učilištěm Valašské Klobouky.   Podstatou projektu Tatra do škol, který vznikl v roce 2018, je spolupráce mezi automobilkou, krajem a technickými školami. Vybraní studenti ze středních škol dostávají možnost sestavit automobil TATRA, který pak míří do běžného provozu například u krajské správy a údržby silnic nebo u jiných institucí zřizovaných krajem. Studenti tak mají jedinečnou příležitost poznat, jak se vyrábějí nákladní vozy. Kopřivnická automobilka dodá do školy stavebnici rozloženou na součástky uloženou ve 30 velkých bednách. V neposlední řadě pak smontovaný vůz najde své užitečné uplatnění.   „Podpořili jsme vzdělávací projekt nazvaný TATRA do škol, jehož smyslem je rozvíjet odborné technické vzdělávání žáků. Společnost TATRA dodá Střednímu odbornému učilišti ve Valašských Kloboukách veškeré komponenty na nákladní automobil, který bude v dílnách učiliště sestaven jeho žáky a následně bude zařazen do vozového parku Správy a údržby silnic Zlínska,“ uvedl radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství. [caption id="attachment_67326" align="alignnone" width="690"] TATRA Phoenix, foto: TATRA TRUCKS a.s.[/caption] Montáž nákladního automobilu budou provádět žáci učiliště podle pokynů odborného personálu školy pod dohledem zástupce společnosti TATRA. Ta se zavázala sadu dílů Střednímu odbornému učilišti ve Valašských Kloboukách dodat do 31. srpna letošního roku. Kupní cena dílů včetně DPH činí 3 023 790 korun a uhradí ji Správa a údržba silnic Zlínska, která se stane vlastníkem sestaveného nákladního automobilu.   „Přínosem tohoto unikátního projektu je zatraktivnění a zkvalitnění výuky žáků, kteří se v praktickém vyučování seznámí s moderními technologiemi a získají cenné zkušenosti pro budoucí pracovní uplatnění,“ doplnil Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu.   -tz-

Biskup Josef Nuzík požehnal nové interně Vsetínské nemocnice
Aktuality

Do posledního místa byla v úterý 11. února 2020 zaplněna kaple sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice, kde se u příležitosti Světového dne nemocných konala mše svatá s možností přijetí svátosti pomazání z rukou biskupa Mons. Josefa Nuzíka. Ten následně požehnal novému pavilonu se zázemím pro interní a neurologická pracoviště. „Požehnání patří tomuto místu, pacientům, kteří zde přicházejí hledat pomoc ve své nemoci, ale i zdravotníkům, jež zde pracují, a všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice,“ uvedl biskup k přítomným. Následně se pozdravil i se zdravotníky na oddělení, setkání s pacienty však mělo vzhledem ke stávajícímu zákazu návštěv z důvodů chřipkové epidemie jen symbolickou podobu.   Slavnostního setkání v prostorách nového interního pavilonu se zúčastnili zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem, starosta Vsetína Mgr. Ing. Jiří Růžička a místostarostka Mgr. Simona Hlaváčová, ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková, zástupci vedení, primáři, zdravotníci bývalí i stávající, a mnozí další hosté. „Ve Vsetínské nemocnici se podařilo vybudovat pracoviště, které společně s internou v Uherském Hradišti patří k nejmodernějším svého druhu. Stavbě předcházela dlouhá přípravná fáze, rozhodování, diskuze, ale mohu říci, že tím investice ve Vsetíně nekončí. Máme připraveny plány dalšího rozvoje Vsetínské nemocnice,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Poděkoval zároveň za péči, kterou se mu dostalo ve zdejší nemocnici jako pacientovi. [caption id="attachment_67243" align="alignnone" width="690"] Mši svatou v kapli sv. Růženy sloužil biskup Mons. Josef Nuzík, fotogalerie ZDE[/caption] S pacientským poděkováním se připojil i starosta Jiří Růžička. „Obecně platí, že si někdy málo vážíme toho, co máme. Já jsem osobně velmi rád, že zde máme Vsetínskou nemocnici s odborníky a zdravotníky, kteří zde pracují. A přijal jsem nedávno s radostí informaci, že hospitalizovaní pacienti vyhodnotili Vsetínskou nemocnici jako nejlepší v rámci Zlínského kraje v anketě HCI Nejlepší nemocnice,“ komentoval starosta Vsetína Jiří Růžička. Nemocnice si je vědoma, že součástí kvalitní lékařské a ošetřovatelské péče je i péče o duchovní potřeby pacientů. Již pátým rokem zde působí dvojice nemocničních kaplanů, věřící mají přímo v nemocnici k dispozici i kapli sv. Růženy, kde se konají pravidelné bohoslužby.   [gallery columns="4" ids="67244,67245,67246,67247"] Foto: Vsetínská nemocnice   O novém interním pavilonu, který by poskytoval potřebné zázemí pro ambulance i lůžkovou část, snilo již několik generací vsetínských zdravotníků. Základní kámen budovy byl položen 30. září 2016, tomuto kroku předcházely roky příprav a přípravných prací. Samotná stavba trvala tři roky, celkové náklady Zlínského kraje přesáhly 230 milionů korun. Vsetínská nemocnice se postarala o vnitřní vybavení, například monitorovací systém na JIP přišel na 7 milionů Kč, lůžka na více než 6 milionů, další nábytek na 6,6 milionu, vybavení gastroenterologické ambulance na bezmála 4,5 milionu. Provoz byl slavnostně zahájen v prosinci 2018 a od ledna 2019 interní pavilon slouží veřejnosti.   -tz-

Pozor na šířící se podvodný e-mail se zavirovanou přílohou
Aktuality

Podle dostupných informací se v posledních dnech do e-mailových schránek řady českých institucí dostala další vlna podvodných zpráv s infikovanou přílohou ve formátu .doc. Text zprávy upozorňuje adresáta na údajnou dlužnou částku z prosince minulého roku, vybízí ke kontrole a zaslání informací o platbě. Pokud by oklamaný příjemce přílohu otevřel, došlo by k nahrání škodlivého malwaru do jeho počítače.   Národní centrum kybernetické bezpečnosti doporučuje na podobné plošně šířené podvodné zprávy neragovat a neotvírat přílohu.   Podvodné maily jsou podepsané jakýmsi Františkem Hradeckým. [caption id="attachment_67254" align="alignnone" width="619"] Takto vypadá jedna z verzí podvodného emailu[/caption] Podvodná zpráva se vyznačuje poměrně slušnou češtinou, lišící se kromě adresy odesílatele, číslem žádosti, dlužnou částkou, názvem přílohy i dalšími klíčovými slovy. Generovanou zprávu tak prozradí i nestandardní slovosled.   Že se jedná o pokračující plošnou kampaň, dokazují i záchyty od jiných bezpečnostních týmů, které zaznamenaly podvodné zprávy s podobným obsahem, či drobnými odlišnostmi.   -tz-

Do novinového stánku se protáhli skrz vyřezanou díru
Aktuality

Na tom, že si přivydělají nějaké peníze, se domluvili v pátek večer dva cizí státní příslušníci ve věku pětatřicet a dvaatřicet let. Za přivýdělkem se vydali přes hranici na Moravu. S vozidlem zastavili v obci Pitín. Tam se jim totiž zalíbil novinový stánek.   Ze zadní strany vytvořili do stěny malou díru, kterou se jeden z nich protáhl dovnitř. „Zatímco druhý komplic hlídal venku, naházel do igelitového pytle všechny tabákové výrobky, které mu přišly pod ruku. Uviděl také krabici s kartony cigaret. Tu chtěl podat dírou ven svému kumpánovi. Ten ale mezitím zaslechl nějaký hluk a z místa utekl,“ informovala mluvčí policistů Simona Kyšnerová.   V obci totiž skončila zábava a hudebníci zrovna začali nakládat nástroje do auta. Také oni zaslechli podivné zvuky vycházející ze zadní strany stánku. Bylo jim to podezřelé, a proto se šli podívat, co se děje. „Když jeden z hudebníků přistoupil k otvoru, podával mu někdo dírou krabici se slovy: „Vezmi tu krabici“. On tedy přiskočil a vytrhl mu ji z rukou. Když se zloděj vysoukal ven, byl velmi zaskočen, že vidí cizího člověka. Vykřikl na něj, ať si krabici nechá a utekl pryč. Veškeré kradené zboží na místě zanechal. Muž se ho snažil dohonit, ale nepovedlo se mu to a tak zavolal na policii,“ popsala mluvčí policistů.   [gallery columns="4" ids="67186,67187,67188"] Zadržený lup a díra v novinovém stánku, foto: PČR   Po pachatelích policisté začali ihned pátrat. Ti ve vypůjčeném voze ujížděli směrem do zlínského okresu. Během čtvrt hodiny je dopadli policisté ze Slavičína. Ve vozidle objevili nářadí, které zřejmě zloději využívali k vloupání. Oba tak skončili v rukou uherskohradišťských kriminalistů. Ti zjistili, že se nejedná o žádné nováčky, a že trestnou činnost páchali již v minulosti. Recidivisté se jim nakonec pod tíhou důkazů k vloupání přiznali. Ještě ten den si vyslechli obvinění z trestných činů krádež a poškození cizí věci. Oběma nyní hrozí dvouleté vězení.   -tz-

Zásahy hasičů se o víkendu nesly v duchu dopravních nehod
Aktuality

Valentýnský víkend se nesl v duchu dopravních nehod. Dva životy vyhasly. Už v pátek měli hasiči práci u nehody ve Slavičíně. Řidič osobního auta vjel do příkopu, u této nehody museli zasahovat také záchranáři.   V sobotu vyjížděli hasiči ke dvěma dopravním nehodám. V obci Hovězí byl řidič osobního auta narazil do pouličního osvětlení. „Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Hasiči u vozidla provedli protipožární opatření a zasypali sorbentem uniklé provozní kapaliny,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   [gallery columns="4" ids="67113,67114,67115,67116"] Nehoda v Hovězí, foto: HZS   Druhá nehoda se stala taktéž na Vsetínsku, a to v obci Police, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Jedno z nich skončilo převrácené na střeše.   [gallery columns="4" ids="67117,67118,67119"] Nehoda v obci Police, foto: HZS  

Na Zlínsku dvě tragické nehody při střetu s vlakem

  V neděli vyjížděli profesionální hasiči ze stanice Zlín již pár minut před šestou hodinou ranní na ulici Lešetín k nehodě osobního vlaku s chodcem. Jednalo se o tragickou nehodu, neboť chodec utrpěl zranění neslučitelná se životem. [caption id="attachment_67121" align="alignnone" width="690"] Místo tragické nehody ve Zlíně, foto: HZS[/caption] Nehodám se nevyhnulo ani pondělní ráno. Další tragická nehoda se stala v Holešově na Kroměřížsku, kde taktéž došlo ke střetu mezi vlakem a chodcem. I zde chodec srážku nepřežil.   -red-

Občané vyberou desítku problémů Valašských Klobouk
Aktuality

Zdravé město Valašské Klobouky připravuje pro své občany v pořadí čtvrté veřejné fórum „Klobouky Vašima očima“. Lidé zde dostanou příležitost vyjádřit svůj názor, podílet se na hledání podnětů a spolupracovat na určení TOP 10 problémů, pro které se bude hledat řešení. Diskutovat se bude o územním rozvoji, životním prostředí, dopravě, sociálním prostředí, ekonomice, cestovním ruchu, vzdělávání, kultuře a dalších tématech. Fórum se uskuteční 20. února od 17 hodin v kulturním domě Klobučan.   „Na veřejné fórum srdečně zveme všechny obyvatele bez rozdílu věku, kteří mají zájem o veřejné dění a život v našem městě. Jak samotný název napovídá, jde o to zjistit, jaké jsou „Klobouky Vašima očima“. Ceníme si všech názorů a těšíme se, že se u pracovních stolů rozvine podnětná diskuse nad tím, kde se jako město můžeme zlepšit, posunout a zkvalitnit,“ pozvala Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. [caption id="attachment_66899" align="alignnone" width="690"] Veřejné fórum „Klobouky Vašima očima“, foto: archiv města Valašské Klobouky[/caption] V úvodu fóra zazní zhodnocení, jak se podařilo naložit s TOP 10 problémy z minulého ročníku. Následně budou lidé vyzváni k předkládání námětů u jednotlivých pracovních stolů na daná témata. Společným hlasováním pak bude zvoleno TOP 10 největších problémů města. Ty postoupí do ověřovací ankety, v níž veřejnost svými hlasy potvrdí či pozmění pořadí jejich důležitosti.   Během programu se mohou účastníci těšit na soutěže o ceny i občerstvení. Pro rodiny s dětmi bude k dispozici dětský koutek, kde se nejmenší návštěvnici zabaví a pohrají si. Dojde také k vyhodnocení soutěže o nejlepší sportovní slogan a kulturní slogan.   Veřejné fórum v roce 2018 na videu: https://youtu.be/DlT6916djeg   -tz-

Největší Gala ples Valašska se blíží. Lístky jsou téměř vyprodány.
Aktuality PR ČLÁNEK

Blíží se druhý ročník Gala Plesu Valašsko, který se bude těšit hojné účasti. Předprodej vstupenek byl spuštěn v říjnu loňského roku, nabízeny byly vstupenky s místenkou i bez místenky. Koncem roku byly vstupenky s místenkou beznadějně vyprodány.   Hlavní hvězdou večera 29. 2. 2020 bude známý rockový interpret Paľo Habera s výběrem toho nejlepšího, co jeho repertoár nabízí. „Na přelomu 80. a 90. let byl známý hlavně svými upnutými šortkami, no a loni v nich zveřejnil fotku na svém Instagramu. Uvidíme, jestli nás potěší jen „klasickým“ koncertem, nebo ho něčím okoření,“ směje se jeden z organizátorů.   Hudební scénu bude kromě Paľa Habery reprezentovat také americko-česká kapela L.A. Sunday, jejíž frontmankou je Teresa Polk, zpěvačka amerického původu. Kapela se pyšní nebývalou hudební energií, která Vás zaručeně dostane na parket.   https://youtu.be/if1rGi-4I-g   Tančit však nebudou pouze hosté. Na plese totiž předvedou své taneční kreace profesionálové z Dance Studia, nabídnou i taneční workshop. Vystoupí také mistryně světa v pole dance nebo saxofonista ze zkušenostmi se stovkami akcí.   Pokud budete mít chuť na něco malého k snědku, tak se můžete těšit na různé gastrospeciality. Na své si přijdou také milovníci dobrého rumu a ginu – na místě budou (mimo jiné) dva speciální bary, určené k prodeji tohoto alkoholu.   V průběhu večera bude možné zakoupit si lístky do tomboly, ve které na Vás čekají ceny v hodnotě více než 50 000 Kč. [caption id="attachment_66922" align="alignnone" width="690"] Vystoupí mistryně světa v pole dance[/caption] Doprovázet bude ostřílený moderátor a radiový hlasatel Ondra Albrecht.  

Informace ke vstupenkám: 

Vstupenky bez místenky je možné zakoupit v Infocentru ve Valašských Kloboukách nebo u pana Roberta Lysáka na emailu akcevalassko@gmail.com. Vstupenky je možno zaplatit a vyzvednout si přímo na místě.   P.S. V KD Valašské Klobouky budou příležitostná místa k sezení na barových židlích nebo v kavárně.  

Soutěž o dva lístky

  Ve kterém městě se narodila hlavní hvězda 2. ročníku Gala Plesu Pavol Habera? Správnou odpověď nám pošlete do středy 19. února 2020.   Nezapomeňte uvést svoje jméno a bydliště. Výherce, který od nás obdrží dvě vstupenky na stání, budeme informovat do 20. 2. 2020 na emailu.   Výhercem dvou lístů se stala Lenka M. z Francovy Lhoty. Gratulujeme! :-)   -pr-

Cvičení záchranářů na Kohútce
Aktuality

Tématem čtvrtečního cvičení profesionálních hasiči – lezců z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze stanice Uherské Hradiště byla porucha lanové dráhy.   V lyžařském středisku Kohútka si záchranné složky procvičily a prověřily praktické dovednosti při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Při záchraně osob z lanovky hasiči pracovali za snížené viditelnosti a za ztížených klimatických podmínek.   „Námětem tohoto cvičení byla porucha lanové dráhy v době večerního lyžování, která způsobila zastavení sedaček bez možnosti dopravit převážené lyžaře do cílové stanice. Hasiči si tak měli možnost vyzkoušet použití různých lanových technik při zdolávání prostoru mezi sedačkami a následné spouštění figurantů na zem, kde byla prochladlým osobám poskytnuta první pomoc a tepelný komfort,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   [gallery columns="4" ids="66909,66908,66906,66912"] Hasiči – lezci cvičili na Kohútce, foto: HZS   Dalším cílem cvičení bylo nacvičit koordinovaný postup hasičů spolu s pracovníky lanovky, seznámit se s přístupem na sloupy lanovky, s typem sedaček a s možností použití kotvících bodů. Získané poznatky z této akce budou dále sloužit pro školení a výcvik.   -tz-

Kvůli odmítnutí na seznamce vyhrožoval ženám, že je zničí
Aktuality

Policejní vyšetřovatelka z oddělení analytiky a kybernetické kriminality obvinila sedmačtyřicetiletého muže ze Zlína ze spáchání trestných činů vydírání a nebezpečné vyhrožování, protože vyhrožoval minimálně třem ženám, s nimiž se seznámil na internetové seznamce, že je zničí, připraví o děti nebo o práci či zveřejní jejich intimní fotografie. Za tyto trestné činy hrozí muži trest odnětí svobody až na čtyři roky.   Prvním oznámením se začali kriminalisté zabývat v červenci loňského roku. „Čtyřiačtyřicetiletá žena oznámila, že se na internetové seznamce seznámila s mužem ze Zlína a následně spolu komunikovali přes email. Po dvou dnech začal muž ženě psát nevhodné zprávy, proto s ním chtěla komunikaci ukončit.  Muž však zareagoval neadekvátně dané situaci a začal ženě vyhrožovat zničením jejích dětí a tím, že ji připraví o práci,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková. Za čtyři dny jí zaslal dvacet emailů. Žena v obavě o zdraví svých dětí oznámila situaci na policii.   Policisté v rámci prověřování případu zjistili, kdo je majitelem předmětné emailové schránky, prostudovali její obsah a odhalili totožnost pisatele. Zjistili, že oznamovatelka zřejmě nebyla jediná, která se stala obětí vyhrožování a vydírání. Kriminalisté oslovili také ostatní ženy, protože jejich komunikace s mužem vykazovala známky protiprávního jednání ze strany obviněného muže. „Podezření se potvrdilo u dalších dvou žen, jedné z Uherskohradišťska a druhé z Brna,“ doplnila Monika Kozumplíková.   Muž byl na internetové seznamce zaregistrovaný několik let. Za tu dobu se seznámil s desítkami žen středního věku a vedl si o tom podrobnou evidenci včetně jejich jmen, příjmení, telefonního čísla či bydliště. Vážný vztah nehledal. S některými z nich se setkal či setkával pravidelně.   Podle svých slov si neuvědomoval, že vyhrožování ženám je již za hranou zákona. „Ke všemu, co mu kriminalisté kladou za vinu, se přiznal a vyjádřil nad svým počínáním lítost. Muž má v rejstříku trestů pět záznamů, trestaný byl za trestné činy na úseku hospodářské kriminality,“ dodala mluvčí.   -tz-

Železniční stanice ve Vsetíně se konečně dočká opravy
Aktuality

Zahájení rekonstrukce vlakového nádraží spolu s navazující přeměnou přednádražního a zanádražního prostoru se opět přiblížilo. Vsetínští radní schválili uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města, která je nezbytná pro to, aby mohla Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) provést stavbu. Stavební práce odstartují zřejmě v příštím roce.   Součástí rekonstrukce vlakového nádraží, kterou připravuje Správa železnic (SŽ), je demolice stávající a stavba nové výpravní budovy, jež má poté sloužit jako společný odbavovací terminál pro vlakovou i autobusovou dopravu. Dále je součástí nové dispoziční a směrové uspořádání kolejiště tak, aby podél něj mohly vyrůst bezbariérové vyvýšené peróny. Pod kolejištěm pak mají být vybudovány dva podchody. Jeden přímo pod nádražím s vyústěními v městské části podzemního parkoviště a v lokalitě bývalé Delty Na Lapači, druhý poblíž budovy VZP, jenž nahradí stávající železniční přejezdy U Křivačkárny a na ulici Štěpánská. Ty budou zcela zrušeny.   Současně s výše uvedeným SŽ plánuje stavbu parkovacího domu v místě bývalé „zbrojovácké“ železniční vlečky a také nové silniční propojení železničního překladiště v zadní části lokality Na Lapači s budoucí okružní křižovatkou na silnici I/69 v Rokytnici před Kotovem.   https://youtu.be/InV8o8MSCuI   „Počítáme s náklady ve výši 2,2 miliardy korun,“ uvedl Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽ s tím, že investor rozdělil akci na tři části. Pro každou je vydáno územní rozhodnutí, ovšem pravomocné je zatím pouze jedno, které se týká stavby parkovacího domu. „V případě samotného vlakového nádraží a silniční spojnice Rokytnice a Lapače došlo k odvolání účastníků územního řízení a věc bude řešit Krajský úřad Zlínského kraje,“ přiblížil Illiaš, podle nějž chce SŽ nezávisle na tom již letos v březnu podat žádost o stavební povolení.   Město veškeré aktivity se SŽ koordinuje, neboť na rekonstrukci vlakového nádraží bude navazovat svými úpravami přednádražního a zanádražního prostoru. „Momentálně připravujeme veřejnou soutěž na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, soutěž bychom chtěli vyhlásit na přelomu letošního února a března,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.   V přednádražním prostoru město plánuje přesun autobusového nádraží blíže k nově postavené výpravní budově a stavbu příjezdové komunikace k ní. Stávající křižovatku u polikliniky pak má nahradit kruhový objezd. V zanádražním prostoru u vyústění podchodu je v plánu stavba záchytného parkoviště.   [gallery columns="4" ids="66825,66839,66831,66832,66830,66828,66829,66827"]   „SŽ by s rekonstrukcí nádraží měla začít v příštím roce a my se k ní s úpravami přednádraží a zanádraží připojíme. Realizace celého projektu by měla trvat zhruba tři roky,“ uzavřel starosta Růžička.   -tz-

Slavičín chce být „SMART“. Na projekt získal 3 miliony korun
Aktuality

Ve velké konkurenci 299 projektů v Operačním programu Zaměstnanost se neztratil ten slavičínský s názvem Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad. „Projekt se na základě bodového hodnocení umístil na vynikajícím 12. místě,“ uvedl garant projektu Filip Kučera z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.   Co si ale představit pod chytrým Slavičínem? Z více než 3 milionů korun na projekt se zaplatí několik inovativních a moderních nástrojů potřebných pro rozvoj města. Jde konkrétně o strategii rozvoje města, což je užitečný dokument, který bude stát na široké diskuzi s občany i experty z UTB ve Zlíně.   Peníze z projektu půjdou například na modernizaci zastaralých webových stránek města, dále na aplikaci „Moje město v mobilu“, elektronickou úřední desku i dotykový informační kiosek pro lepší orientaci v budově městského úřadu. „Jsem rád, že se podařilo sehnat peníze hlavně na lepší informovanost občanů, to je pro nás důležité. Pozitivně mě překvapuje velký zájem o městský facebook, na kterém dostáváme dotazy na mobilní aplikaci pro město od mladších občanů poměrně často,“ řekl starosta města Tomáš Chmela.   Kromě strategie rozvoje města bude z dotace financována i studie proveditelnosti opatření pro zadržování vody v krajině, která je zvlášť potřebná teď v době extrémně suchého klimatu. S ohledem na efektivnější správu budov města bude pořízen jejich detailní pasport a město tak bude mít lepší přehled o svém majetku.   Také se dostane na řešení dopravní situace ve městě, kterou zmapuje generel dopravy. Jde o analytický dokument, který zmapuje slabá místa dopravy ve Slavičíně (např. nedostatek parkovacích míst) a navrhne i řešení.   V dotačním titulu Operačního programu Zaměstnanost byla veliká konkurence. S žádostí o dotaci uspělo pouze každý pátý žadatel. Projekt Slavičína se na základě bodového hodnocení všech záměrů umístil na velmi dobrém 12. místě z celkového počtu 299 projektů obcí, měst a mikroregionů z celé České republiky.  Rozpočet projektu je 3 104 375 Kč, přičemž dotace pokryje až 95% všech výdajů.   -tz-

Máte rádi škvarky, klobásky, jelítka, prejt se zelím, zabíjačkovou polévku…?
Aktuality PR ČLÁNEK

Máte rádi škvarky, klobásky, jelítka, prejt se zelím, zabíjačkovou polévku…? Pak si nenechejte ujít další Valašskou zabíjačku Bistrotéky Valachy v sobotu 15. února na parkovišti za Obchodním domem Zlín. Koná se od 9 do 14 hodin (nebo do vyprodání).   Všemožné zabíjačkové speciality pro vás připraví osoba z nejpovolanějších – valašský řezník Luděk Matyščák z Velkých Karlovic, jenž v roce 2017 vyhrál soutěž o nejlepší klobásu na Karlovském gastrofestivalu a v dalších dvou ročnících obsadil třetí příčku. Ochutnat nejen jeho klobásy, ale i další pochoutky je zaručený gurmánský zážitek.   Těšit se můžete i na valašské frgály, bavorské vdolečky, kvasový chléb a bagety od pekařů z Bistrotéky Valachy, utopence a další produkty z čestru a z řeznictví Kudlov. Atmosféru zpříjemní harmonikář.   Další a pro letošní zimu již poslední Valašská zabíjačka Bistrotéky Valachy se uskuteční 14. března.   Více: www.bistrovalachy.cz   -pr-

Jaké byly skutečné osudy sester Gabry a Málinky?
Aktuality

Jaké byly skutečné osudy „povedených cérek“, sester Gabry a Málinky, vyrůstajících ve Štítné nad Vláří a ve Valašském Meziříčí?   Přijďte si poslechnout ve čtvrtek 13. února v 17 hodin v knihovně v Horní Lidči.  Besedovat přijede ing. Jiří Jadrníček ze Stříteže nad Bečvou, který se tomuto tématu hodně věnuje. Po osudech Gabry a Málinky  pátral v regionálních muzeích i pražských archivech, sbíral dostupná data z matrik a katastrálních úřadů a spousty hodin strávil  rozhovory s pamětníky. Podařilo se mu shromáždit na sedmdesát dobových fotografií ze Štítné, Valašského Meziříčí i Zašové, kde rodina také žila.   Přijďte se přenést do časů dávno minulých, jste srdečně zváni. [caption id="attachment_66814" align="alignnone" width="690"] Gabra a Málinka[/caption] Gabra a Málinka jsou hlavní postavy šesti knih Amálie Kutinové. Autorka („Málinka“) v nich popisuje své dětství a dospívání po boku starší sestry Gabriely („Gabry“). Obě dívky vyrůstaly ve Štítné nad Vláří a od roku 1909 ve Valašském Meziříčí, kde jako jedny z vůbec prvních dívek v českých zemích navštěvovaly gymnázium (do roku 1907 dívčí gymnázia neexistovala).   Gabra, ve skutečnosti Gabriela Tauberová (nar. 28. 2. 1897, zemřela 14. 7. 1981) je starší z dvojice povedených dcérek, veselá, mlsná, nezkrotná, která si ví se vším rady a s ničím si nedělá žádné starosti. Je většinou příčinou průšvihů obou dcer. V dospělosti se provdala za Václava Koláře, který byl ředitelem školy v Praze. Zemřela na návštěvě u spolužačky Žofie Kodlové ve Valašském Meziříčí.   Málinka, ve skutečnosti Amálie Tauberová (22. 6. 1898 - 30. 3. 1965) je mladší z obou dcer. Je vnímavá, citlivá, poslušná a bez starší Gabry neudělá ani krok. Po maturitě vystudovala farmacii na Karlově univerzitě v Praze. Proslavila se jako spisovatelka Amálie Kutinová.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA