Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Zpěvácká soutěž Czechtalent Zlín začíná
Aktuality

 
 
ČR/REGION - S prvním únorem se již počtrnácté mladým zpěvákům a zpěvačkám populární hudby ve věku od patnácti let otevírá možnost prosadit se na festivalu Czechtalent Zlín 2009, který možná někteří z dřívější doby znají pod názvem Zlíntalent.

„Letošní ročník doznal drobné, leč významné změny. Posunula se horní věková hranice pro soutěžící a to na 25 let z původních třiadvaceti," upřesňuje produkční Šárka Slaměnová. Ti, kteří dobře a rádi zpívají, se mohou do soutěže přihlásit až do 31. března 2009.

I letos jsou díky těsné spolupráci s hudební televizí Óčko do soutěže namísto audionahrávek přijímány videonahrávky.

„Do konce března bude vybráno naší pořádající agenturou třicet až čtyřicet semifinalistů, kteří se pokusí v druhé polovině dubna v jednom ze zlínských klubů probojovat do finále," pokračuje Slaměnová.

 

Foto

ilustrační foto (Superstar ZŠ Val.Klobouky)  foto archiv redakce

 
Datum finále je stanoven na 29. květen a uskuteční se ve Velkém kině ve Zlíně. Za vítězství v soutěži Czechtalent Zlín 2009 získá zpěvák nebo zpěvačka finanční odměnu 20.000 Kč, sošku od sochařky Petry Vajdákové. „Vítězové získají také možnost účastnit se mezinárodních festivalů po celém světě," dodala produkční Šárka Slaměnová

O vítězi budou i letos rozhodovat jen ti nejlepší. V porotě zasedne Miloš Skalka, Ondřej Soukup, Petr Malásek, Lešek Wronka, Martin Červinka, Petr Šiška, Eduard Krečmar a další významní čeští, ale i zahraniční hudební skladatelé, textaři, producenti a publicisté včetně prezidenta soutěže Luďka Malára.

Finále čtrnáctého ročníku soutěže Czechtalent Zlín 2009 zpestří svým vystoupením Aneta Langerová, Marek Ztracený, vítěz ročníku 2007 Tomáš Klus a finalistka Zlíntalentu Alice Konečná.

Další informace, podmínky a přihlášku najdete na www.czechtalent.cz

 
 
StF
 
 
 

Lidé označili největší problémy města
Aktuality

 
 
VSETÍN - Nevyhovující prostory pro spolkovou činnost, výherní hrací automaty, nedostatek parkovacích míst či hluková a emisní zátěž z dopravy - to jsou některé z jedenácti problémů, které označili obyvatelé města na včerejším veřejném fóru v domě kultury za nejpalčivější. O tom, co by prospělo kvalitnějšímu životu ve Vsetíně, přišlo s vedením vsetínské radnice diskutovat bezmála sto třicet lidí.

Lidé se mohli vyjadřovat u sedmi stolů k situaci v dopravě, vzdělávání, kultuře, sportu, podnikání a zaměstnanosti, životnímu prostředí, sociální oblasti nebo prevenci sociálně patologických jevů. Nejbouřlivější debata se již tradičně vedla o dopravě a životním prostředí, sešlo se u ní také nejvíce lidí. „Nelíbí se mi, že ulice Jiráskova na Trávníkách se stala hlavní komunikací pro nákladní dopravu, čímž se silně znečišťuje ovzduší a zvyšuje hluk v této oblasti. Navrhuji proto snížit komunikace pod železniční tratí na konci sídliště , aby kamiony mohly jezdit z této strany," poukázal například Josef Valošek.

 

Foto

foto Eva Stejskalová

 
Tradičními problémy k diskuzi byly také hluk a emise v okolí hlavní komunikace v Rokytnici či problémy s parkováním na Sychrově. V jiných oblastech lidé poukazovali například na rušení nočního klidu, zvyšující se nezaměstnanost, čistotu ve městě, nutnost dobudování komunikace I/57 až k Hranicím na Moravě, kde by již mohla navázat na rychlostní komunikaci a dálnici nebo neukázněné pejskaře. „Dělají si ze Vsetína volný výběh, přitom mají vyhrazené místo kolem Bečvy. Vadí mi také znečišťování jejich výkaly, konkrétně například na Trávníkách podél trati, kde jsou dětská hřiště a chodí tam školy i školky," uvedl Lubomír Stavěla.

Přítomní občané nakonec prostřednictvím hlasování vybrali jedenáct nejpalčivějších problémů, které je nejvíce tíží. Jsou to:
1. Neyyhovující prostory pro spolkovou činnost (nutnost rekonstrukce lidového domu)
2. Výherních hrací automaty (nutnost jejich regulace)
3. Kvalita chodníků, nedostatek přechodů
4. Nedostatek bytů (zejména pro rodiny s dětmi ohrožení sociálním vyloučením, nutnost zvýšení ubytovacích kapacit)
5. Nezaměstnanost (podpora projektů pro výšení zaměstnanosti)
6. Roztříštěnost sportovišť (požadavek plného využití pro základní školy i veřejnost, dostupnost v centru případně svoz autobusem)
7. Přítomnost těžké dopravy z centra města (nutnost vyloučení)
8. Hluková a emisní zátěž z dopravy
9. Parkování, nedostatek parkovacích míst
10.Dostavba komunikace Vsetín- Valašské Meziříčí - Hranice
11.Stav budovy městského úřadu (snížení energetické náročnosti, modernizace)

Starostka Vsetína Květoslava Othová ocenila přístup občanů, že se přišli k problémům ve městě vyjádřit v tak hojném počtu, a slíbila, že se podněty město bude zabývat. „Za rok tady společně vyhodnotíme, co se v daných oblastech pro zlepšení kvality života ve městě učinilo," pronesla starostka s tím, že všechny podněty a problémy budou předány jednotlivým odborům a radě města k řešení. „Skutečností ale je, že řešení mnohých problémů je záležitost dlouhodobá a na řadě z nich již pracujeme," dodala Květoslava Othová. Město již například připravuje projektovou dokumentaci pro rekonstrukci lidového domu, v současné době má také vypracovanou první studii parkovacího domu pro řešení neutěšení situace s parkováním na Sychrově, letos plánuje rekonstrukce dalších chodníků a podobně. „O navržených řešeních jednotlivých problémů budeme občany informovat ve Vsetínských novinách," uzavřela starostka.

 

Eva Stejskalová

 
 
 

Dětem se do policejní cely moc nechtělo
Aktuality

 
 
SLAVIČÍN - Policisté Obvodního oddělení Policie České republiky ve Slavičíně, společně se strážníky městské policie, připravili pro děti, které navštěvují Základní školu Malé Pole ve Slavičíně, zajímavou akci. V úterý 3. února je všechny pozvali na Den otevřených dveří Obvodního oddělení PČR Slavičín .

Pro zhruba čtyřicítku žáků prvních až čtvrtých tříd této školy, to byl zcela jistě nevšední zážitek. Hned po příchodu se dětem dostalo uvítání od vedoucího zdejšího oddělení npor. Vratislava Hrušky. Poté si je do své péče převzali uniformovaní policisté, společně se strážníky městské policie ve Slavičíně.

„Dětem jsem se snažili přiblížit práci našich i městských policistů. Ukázali jsme jim prostory, ve kterých strážci zákona dnem i nocí pracují a také naše vybavení," uvedl šéf oddělení Vratislav Hruška.

 

Foto

foto OOP ČR Slavičín

 
více fotek
 
Policisté tak dětem předvedli například radiostanici, počítačovou techniku, přístroj k detekci alkoholu a mnoho dalších. „Děti asi nejvíce zajímala neprůstřelná vesta a ukázka zbraní. Zpřístupněna jim byla i policejní cela. Tyto prostory se jim zase naopak moc nelíbily. Hromadně nám tady všichni slibovali, že se tomuto místu v budoucnu raději vyhnou," pokračuje s úsměvem slavičínský náčelník.

Z vnitřních prostor oddělení se pak dětská delegace přesunula na venkovní dvůr. Tam na ně čekaly policejní vozy, u kterých se setkali také se služebním psem Foxem, jeho psovodem a figurantem. „Náš zvířecí pomocník se dětem představil v tom nejlepším světle. Vzorně poslouchal svého pána, chránil jej při smyšleném útoku pachatele a ukázal i své dobré chování," pochválil ho Vratislav Hruška.

Na závěr návštěvy obvodního oddělení obdržely děti od svých hostitelů upomínkové předměty, které jim připravily policistky z preventivní skupiny Územního odboru ve Zlíně. „Myslíme si, že děti na našem oddělení policie ČR ve Slavičíně strávily příjemné dopoledne. Každé nové poznání, zajímavé zážitky a informace dokáží upevnit důvěru mezi nimi a našimi policisty," doplnila Jana Bartíková z krajského ředitelství policie ve Zlíně.

 
 
StF
 
 
 

Na Sychrově ohlídají parkování strážníci
Aktuality

 
 
VSETÍN - Tristní situace s parkováním na Sychrově přiměla vsetínskou městskou policii k nepopulárnímu kroku. Protože vozy parkující z obou stran tamní komunikace často znemožňují průjezd vozidel technických služeb a integrovaného záchranného systému, začali strážníci po několikatýdenním upozorňování udělovat pokuty. Vyzývají proto parkující řidiče, aby zachovávali bezpečné průjezdy a vzdálenosti a nedostávali se tak s nimi do zbytečného střetu.

„Uvědomujeme si, že situace s parkováním na Sychrově je špatná, proto se snažíme být k tamním řidičům ohleduplní. Nicméně již několikrát jsme se setkali s tím, že kvůli nevhodně zaparkovaným vozidlům nemohly sídlištěm projet vozy technických služeb zajišťující údržbu komunikací a vývoz odpadu a při eventuelním požáru by neprojely ani hasičské vozy případně záchranná služba," vysvětluje ředitel vsetínské městské policie Nikolaj Martinák s tím, že na nevhodně parkující vozy často upozorňují i tamní obyvatelé.

 

Foto

Vsetínské sídliště Sychrov   ilustrační foto St.Fuks

 

Strážníci proto začali na počátku ledna řidiče parkující na nejnevhodnějších místech nejprve upozorňovat, aby své vozy parkovali jinde. „Doufali jsme, že se s řidiči rozumně domluvíme, protože se ale vůbec nic nezměnilo, musíme přistoupit k udělování pokut," říká Martinák. Parkovací rezervy totiž bývají podle jeho slov například na parkovišti u restaurace Max nebo na parkovišti na Horním městě. „Rozumím tomu, že to není hned u domu, ale v tomto případě musí pohodlí ustoupit bezpečnosti," dodává šéf strážníků.

Zaparkovat na Sychrově je opravdu složitý úkol, a to i přesto, že v uplynulých letech tam vzniklo v rámci projektu regenerace sídliště několik desítek nových parkovacích míst.

Radnice si však tuto situaci uvědomuje a chce ji řešit. „V tuto chvíli připravujeme ve spolupráci s investorem studii patrového parkoviště, které by mělo zvýšit parkovací kapacitu na Sychrově o více než dvě stovky míst," informovala vsetínská starostka Květoslava Othová s tím, že investor bude v následujících týdnech oslovovat tamní obyvatele, aby zjistil jejich zájem o tato parkovací místa. Parkoviště by podle jejích slov mohlo být vybudováno ve spodní části sídliště.

 

Eva Stejskalová

 
 
 
 

Amnestie na zbraně potrvá do července
Aktuality

 
 
ČR/REGION - Policie České republiky v souvislosti s novelou zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., upozorňuje občany, že součástí této novely zákona je i ustanovení o zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování (tzv. zbraňová amnestie).

Týká se osob, které bez povolení přechovávají zbraně kategorie A, B nebo C nebo hlavní části těchto zbraní, a které je ve lhůtě pro zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování dobrovolně odevzdají policii. Zbraně kategorie „A" jsou např. vojenské zbraně, samočinné zbraně; zbraně kategorie „B" jsou např. krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně (pistole, revolvery) a zbraně kategorie „C" jsou např. brokovnice, malorážky nad 280 mm délky hlavně.

 
Lhůta pro zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování je stanovena na dobu od 1. února 2009 do 31. července 2009. Zbraň lze předat do úschovy kterémukoliv útvaru policie. Policie osobě, která zbraň odevzdala do úschovy, vydá potvrzení o převzetí zbraně do úschovy. Při převzetí zbraně nepožaduje podání vysvětlení o způsobu nabytí zbraně. Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie po převzetí zbraně ověří, zda zbraň neprochází policejními informačními systémy, aby zjistila případného vlastníka zbraně, a vyhlásí pátrání po původu odevzdané zbraně. Poté zbraň předá ke kriminalistické expertíze k vyloučení podezření, že s touto zbraní byl v minulosti spáchán trestný čin nebo přestupek. Jsou-li výsledky šetření negativní, považuje osobu, která zbraň odevzdala, za jejího vlastníka. Ten, kdo odevzdal zbraň, může za zákonných podmínek ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy, požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k jejich držení.

Zároveň občany upozorňujeme, že vstupuje v platnost povinnost požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo licence na signální zbraně pro použití nábojů ráže větší než 16 mm.

Zbraňová amnestie se osvědčila již v letech 1996 a 2003. Občané v obou případech odevzdali v České republice více než tři tisíce kusů zbraní.

V předešlých letech tuto akci neprovázely žádné podstatné problémy. Doba úschovy zbraně u policie je odvislá od provedení kriminalistické expertízy.
Cílem tohoto ustanovení novely zákona o zbraních je snížení počtu ilegálně držených zbraní.

 
 
Ludmila Brousilová
PČR Vsetín
 
 
 

Tabulku turnaje vede stále Nevšová
Aktuality

 
 
REGION - Třetím kolem pokračoval o víkendu fotbalový turnaj na umělé trávě v Luhačovicích. V úvodním střetnutí se rozešly smírně celky Sehradic a Slavičína B, ve druhém duelu poměrně překvapivě nestačila Dolní Lhota na lepšící se Ludkovice, třetí zápas nedělního programu přinesl první porážku v turnaji pro Nevšovou od Březnice a v posledním duelu přehrálo hladce Slopné rezervu Luhačovic. Mužstvo Újezda mělo o víkendu volno.

Sehradice - Slavičín B 1:1 (Dobrota - Struhař)
Ludkovice - D. Lhota 3:1 (F. Kunorza, Mikel, Hanák - Remeš)
Nevšová - Březnice 0:2 (Ambrož 2)
Slopné - Luhačovice B 3:0 ( Žáček, Plášek J. a Malý)

 

Foto

ilustrační foto Petr Koseček

 
Tabulku po třetím kole vede celek Nevšové před Březnicí, na opačném pólu jsou Sehradice a béčko Slavičína, ale v turnaj končí až ve druhé polovině března a většina celků zde teprve zkouší nové hráče a herní varianty.

Další program memoriálu Miroslava Oherala :

3. Ne 8.2. 10:00 Březnice - Slopné
3. Ne 8.2. 12:00 D. Lhota - Nevšová
3. Ne 8.2. 14:00 Slavičín - Ludkovice
3. Ne 8.2. 16:00 Újezd - Sehradice
3. Luhačovice - volno

14.-15.2. volno

5. Ne 22.2. 11:00 D.Lhota - Luhačovice
5. Ne 22.2. 13:00 Slavičín - Slopné
5. Ne 22.2. 15:00 Újezd - Nevšová
5. Ne 22.2. 17:00 Sehradice - Ludkovice
5. Březnice - volno

6. Ne 1.3. 10:00 Nevšová - Sehradice
6. Ne 1.3. 12:00 Slopné - Újezd
6. Ne 1.3. 14:00 Luhačovice - Slavičín
6. Ne 1.3. 16:00 Březnice - D. Lhota
6. Ludkovice - volno

7. So 7.3. 11:00 Slavičín - Březnice
7. So 7.3. 13:00 Újezd - Luhačovice
7. Ne 8.3. 11:00 Sehradice - Slopné
7. Ne 8.3. 13:00 Ludkovice - Nevšová
7. D.Lhota - volno

8. So 14.3. 10:00 Slopné - Ludkovice
8. So 14.3. 12:00 Luhačovice - Sehradice
8. Ne 15.3. 12:30 Březnice - Újezd
8. Ne 15.3. 14:30 D. Lhota - Slavičín
8. Nevšová - volno

9. So 21.3. 15:30 Újezd - D. Lhota
9. So 21.3. 17:30 Sehradice - Březnice
9. Ne 22.3. 13:00 Ludkovice - Luhačovice
9. Ne 22.3. 15:00 Nevšová - Slopné
9. Slavičín - volno

 
 
Petr Koseček
 
 
 

Hornolidečské dívky převzaly ocenění
Aktuality

 
 
HORNOLIDEČSKO - Dívky 7.A třídy Jana Kulíšková a Diana Řeháková ZŠ Horní Lideč se zúčastnily slavnostního vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže, kde si společně převzaly ocenění za 1. místo ve výtvarné soutěži a zároveň se jejich výtvarná díla prezentovala na vernisáži pod názvem Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009, kterou vyhlásilo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spolu s Eurocentrem Zlín.

Výstupem soutěže "Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009" je kromě zmíněné výstavy také stejnojmenná brožura, v níž kromě vítězných prací ze všech kategorií najdete také informace o českém předsednictví v Radě EU, o Eurocentru Zlín, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a o Zlínském kraji.

 

Foto

foto Jana Stavinohová

 
další foto
 
Tato publikace byla představena na Eurofestivalu 23. ledna 2009, na němž byly žákyně Jana Kulíšková a Diana Řeháková oceněny.

Výstavu výtvarných děl soutěžících si v pátek 23. ledna 2009 prohlédli také ministři pro zaměstnanost a sociální věci zemí Evropské unie, kteří do Baťova mrakodrapu zavítali v rámci doprovodného programu k neformálnímu ministerskému zasedání, jež se konalo v Luhačovicích.

Nejen žákyně 7. třídy, ale i jejich spolužáci měli z takového úspěchu velkou radost, také učitelé a vedení školy byli mile překvapeni. Dívky čekala samá kladná hodnocení a přání spojená s dalšími tvůrčími cíli do budoucna.

 
 
Jana Stavinohová
 
 
 

Kamion s nákladem do Paříže nedorazil
Aktuality

 
 
VSETÍNSKO - Vsetínští policisté řešili v těchto dnech zajímavý a tak trochu kuriózní případ. Po cestě z Česka do Paříže se ztratil tahač s návěsem a také s jeho řidičem. Tuto událost oznámil policistům minulý týden zástupce jednoho ze vsetínských soukromých dopravců. Náklad osvětlovací techniky měl přitom řidič za úkol dopravit nejpozději v pondělí 26. ledna do Paříže.

„V uvedený den ale do hlavního města Francie nedorazil. Dopravce se proto několikrát pokoušel telefonicky spojit s řidičem, ale vždy marně. Mobilní telefon pouze vyzváněl a nikdo ho nezvednul. Nastaly obavy, že se po cestě řidiči něco stalo," popisuje mluvčí vsetínských policistů Ludmila Brousilová.

 

Foto

ilustrační foto St.Fuks

 
Ihned po oznámení se proto policisté začali případem zabývat a vyhlásili po kamionu i řidiči pátrání. Jednalo se o tahač s návěsem, který řídil pětačtyřicetiletý řidič. „Jednou z možností jak řidiče i kamión nalézt, byla lokalizace jeho mobilního telefonu. Prověřováním se zjistilo, že místem, kde by se mohl šofér nacházet je Beroun a jeho místní část Loděnice," pokračuje mluvčí.

Berounští policisté, kteří byli požádáni o součinnost, na uvedeném místě kamión skutečně našli. „Nalezen byl v něm i šofér, ten značně posilněn alkoholem v tahači tvrdě spal. Naměřená hodnota alkoholu dosahovala výše 2,3 promile," doplnila Ludmila Brousilová.

Policisté nyní prošetřují, zda nedošlo během přepravy k poškození nebo odcizení nákladu.

 
 
StF
 
 
 

Motorkář havaroval na polní cestě u Poteče
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY/POTEČ - V neděli 1. února krátce před šestnáctou hodinou odpoledne vyjížděli zdravotničtí záchranáři do obce Poteč u Valašských Klobouk. Na polní cestě, vedle kolejí, nedaleko svého bydliště, tady havaroval osmadvacetiletý motorkář. Při pádu přitom utrpěl těžké poranění hlavy.

„Se svým zraněním ještě stačil dojít domů, odkud mu pomoc přivolali jeho příbuzní," uvedl mluvčí krajských záchranářů Petr Olšan. „Při pádu si těžce poranil levou část obličeje. Je tady i podezření na krvácení do mozku," upřesnil Olšan. Záchranka jej proto okamžitě převezla na Anesteziologicko resuscitační oddělení krajské nemocnice ve Zlíně.

 
„Naši policisté sice byli na místě. Při havárii ale nedošlo téměř k žádné škodě. K události došlo navíc na vedlejší komunikaci, proto ji ani nebudeme dále šetřit," dodala k případu mluvčí zlínských policistů Jana Bartíková.
 
 
StF
 
 
 

Kraj začal platit poplatky ve zdravotnictví
Aktuality

 
 
ZLÍN - Žádné problémy s novou úhradou regulačních poplatků v neděli 1. února nezaregistrovala Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) ve Zlíně. Od tohoto data totiž některé poplatky za pacienty hradí Zlínský kraj formou poskytnutí finančních darů. Všem pacientům tak uhradí třicetikorunový poplatek za návštěvu ambulance, šedesátikorunový za každý den hospitalizace jen osobám do 18 a nad 70 let věku. Každý pacient, který této možnosti využije, musí podepsat darovací smlouvu. Do 14 hodin prvního dne platnosti nového způsobu úhrady zatím nikdo dar nečerpal.

„Je neděle, takže každý, kdo dnes potřeboval ošetření, musel navštívit lékařskou službu první pomoci (LSPP) nebo ústavní pohotovostní službu. Tu kraj nehradí a pacient musel zaplatit jako jindy 90 korun. V případě hospitalizace zase platí, že první a poslední den pobytu v nemocnici se počítá jako jeden den, takže dnes by žádný propuštěný pacient dar nečerpal. Více zkušeností s využitím nového způsobu úhrady poplatků formou daru od kraje budeme mít až v pondělí," sdělila vedoucí útvaru ošetřovatelské péče KNTB Marie Hejtmánková.

 
O úhradě některých poplatků formou daru od Zlínského kraje jsou podle ní všichni pacienti nemocnice informováni. „Už v minulých dnech jsme ve všech čekárnách ambulancí včetně LSPP, ve všech zdravotnických odděleních nemocnice i v pokojích lůžkových částí umístili prohlášení Zlínského kraje, které vysvětluje způsob nové úhrady. Každý pacient a návštěvník nemocnice má možnost se s textem seznámit," zdůraznila Hejtmánková. Dodala, že s novou metodikou hrazení regulačních poplatků byli podrobně seznámeni a proškoleni také všichni zdravotniční pracovníci nemocnice.


Karla Havlíková
tisková mluvčí KNTB

 
 
 

Na bál přijeli folkloristé z celého Valašska
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Od půl osmé se již sálem rozezněla Dechová hudba Valaška. Poté se ve slavnostním nástupu představil každý krojovaný návštěvník. Bál byl zahájen předáním „štafety vševalašského bálu". Starostka Vsetína Květoslava Othová předala valašskoklobuckému starostovi Daliboru Manišovi štafetu v podobě stromu. Maniš přislíbil, že se o živý strom v květináči, bude s láskou starat. Po slavnostním ceremoniálu se představilo šest národopisných souborů v pětadvaceti minutách, kdy se snažily ukázat maximum ze svého rodného folkloru. Během večera převedli vystoupení dokonce i nejlepší odzemkáři Valašska.

Valašské folklórní sdružení (ValFos) vyhlásilo výsledky mužského tance. „Odzemek se hodnotil ve třech kategoriích. První kategorie měla název nováček, kde nejlepším tanečníkem byl Michal Gric z brněnského souboru Javorník. Následující disciplíny se jmenovaly obuškový a odzemek, ve kterých jednoznačně vyhrál Josef Goláň," sdělila Hana Tarabusová.

 

Foto

foto autor článku

 
fotogalerie I.
fotogalerie II. foto Mira Zvonek
 
Na kulturní akci tančili všichni, dokonce i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který převzal záštitu nad akcí, a politik Jiří Čunek. Stanislav Mišák nezůstal jen u tančení, zazpíval si i s Dechovou hudbou Valašska. „Jsem milovníkem folklóru a lidové písně. Je to svátek. Člověk cítí morální povinnost k lidem, kteří se snaží udržovat lidovou tradici. Je zde nádherná atmosféra. Děkuji jim za to," vyjádřil své nadšení Mišák.
 
Osmnáctiletý návštěvník měl podobný názor na atmosféru jako hejtman. „Ze všech koutů na mě dýchala úžasná nálada. Potkal jsem staré kamarády a našel jsem si také nové. Navíc jsme si s přítelkyní výborně zatančili. Je to tu prostě jiné než na jiných plesech," popsal zážitky Marek Číž.

Na pravém bále nebo plese nesmí chybět tombola, samozřejmě ani při valašském veselí na ni organizátoři nezapomněli. „Tombola byla letos speciální. Vymyslel ji náš tanečník a šprýmař Antonín Chovanec. Pojmenoval ji „Trnková lotéria". Ceny v ní jsou různorodé, jako běžky, pytel obilí," řekla Hana Tarabusová. Kromě „lotérie" v soutěžích vynikla i tradiční soutěž o „Najlepší slivovicu bálu 2009".

 
 
jar
 
 

Školáci chodili po škole v pyžamech
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Aby byly děti dostatečně odměněny za své známky, uspořádala pro ně Školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK) při Základní škole Valašské Klobouky pyžamové odpoledne.

Den před předáním vysvědčení se žáci různých věkových skupin s vychovatelkami Vlastou Drápkovou, Alenou Hájkovou a Ladislavou Šindlerovou, převlékli do pyžam nebo do nočních košil. „Ze začátku jsme si mysleli, že akce nedopadne zrovna nejlépe. Děti se v takovém typu oblečení celkem styděly," řekla vedoucí ŠD a ŠK Ladislava Šindlerová. Chlapci s dívkami ale rychle stud překonali a zapojili se do soutěžního programu. „Takže nakonec bylo vše velmi veselé i uvolněné," dodala Šindlerová.

 

Foto

foto Vlasta Drápková

 
více fotek  ( foto Vlasta Drápková)
 
 
jar
 
 
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA