Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V přípravné třídě jsou poslední tři volná místa
Aktuality

 

Přípravná třída se v září na valašskokloboucké základní škole díky dostatečnému počtu přihlášených dětí otevře. Do úplného naplnění kapacity zbývá obsadit poslední místa, a tak mají rodiče, kteří pro své děti žádají odklad školní docházky, námět k přemýšlení. Pokud se rozhodnou nabídky využít a svého předškoláka do přípravné třídy zapsat, mohou kontaktovat vedení školy ještě do konce května.

„Kapacita přípravné třídy je 15 dětí a v tuto chvíli můžeme přijmout ještě tři žáky. Malá třídní skupina je při výuce výhodou, protože umožňuje věnovat se každému z dětí jednotlivě a vhodně jej podpořit v jeho rozvoji," sdělil ředitel základní školy Karel Ptáček. „Třídu mohou navštěvovat i předškoláci nepatřící do spádového obvodu Valašských Klobouk, kteří poté do prvního ročníku nastoupí na jiné základní škole," ujistil také rodiče z okolí.

Práce s předškoláky                          Foto: ZŠ Valašské Klobouky

Přípravná třída je splněním povinné předškolní docházky a pro děti je bezplatná. Budoucí žáčky čeká klidné, podnětné a moderní prostředí, které bude vybaveno interaktivní didaktickou technikou. „Výuce předškoláků je uzpůsoben i školní vzdělávací plán, který pamatuje na zlepšování řečových, sociálních, komunikačních i motorických dovedností dětí, tak aby měly při nástupu do první třídy hladký start," přiblížila Věra Baloušková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň.

Se svými dotazy nebo žádostmi o přijetí se mohou zájemci obrátit na ředitele Karla Ptáčka (telefon 603 476 785, e-mail ptacek@zsvk.eu), nebo na zástupkyni Věru Balouškovou (telefon 739 365 219, e-mail balouskova@zsvk.eu).

-tz-

Další těžce zraněný motorkář
Aktuality

 

Policisté pátrají po svědcích havárie motocyklisty, k níž došlo ve čtvrtek 12. dubna v 11.00 hodin dopoledne na silnici z Vizovic do Bratřejova. Pokud někdo v době havárie projížděl tímto místem, ať se prosím ozve na linku tísňového volání policie - 158.

foto PČR

„Dvaapadesátiletý motocyklista jel na motocyklu značky Suzuki z Vizovic směrem na obec Bratřejov. Nezvládl projet levotočivou zatáčkou, vyjel s motocyklem mimo komunikaci a narazil do drátěného oplocení," popsala havárii mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.

foto PČR

Řidič zůstal po přetočení a pádu motocyklu ležet na oplocení. S těžkým zraněním ho následně převezli záchranáři do nemocnice. Škoda na motocyklu činí předběžně devadesát tisíc korun.

-tz-

Duben: požáry v přírodě a oslavy čarodějnic
Aktuality

 

Letošní teplý a suchý duben je bohatý na požáry v přírodním prostředí. Zatímco 1. dubna byly tyto požáry pouze 4, 4. dubna jich už bylo 37 a následující víkend pak zaznamenal obrovský nárůst požárů, v sobotu 7. dubna bylo požárů v přírodním prostředí 95 a v neděli 8. dubna 67. Také uplynulý víkend zaznamenal více požárů v přírodním prostředí, dohromady za sobotu a neděli jich bylo 55. Přitom dlouhodobý denní průměr je 47 požárů a to úplně všech, tedy nejen těch v přírodním prostředí. Za pár dní navíc na mnoha místech celé republiky stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic." Hasiči pak každoročně vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde.

Obecně právě počasí před oslavami čarodějnic hraje největší roli v nárůstu požárů. Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a je teplo, tak, jako je tomu letos, dojde k požáru mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou. Stejně tak je nebezpečný silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí a snadno tak chytne třeba suchá tráva.

Loni během 30. dubna 2017 vyjížděli hasiči v celé ČR k 81 požárům, které způsobily škodu více než 5 miliónů Kč a čtyři lidé při nich byli zraněni.

Slet čarodějnic v Loučce na Valašskokloboucku   foto archív redakce

Pokud se tedy i vy chystáte ve vaší obci společně „oslavit" čarodějnice, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických" ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 000 korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se například i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce.

Pálení čarodějnic V Janové                      foto: Radomír Dolanský   

 Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněná je také domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.

V této souvislosti proto neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.

 • Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.
 • Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek apod. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
 • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
 • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet či se jim zdál příliš malý, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo, což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny. 
 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
 • Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
 • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány bez dozoru svému osudu. Nejednou takto dojde ke vzniku drobných požárů.
Ilustrační foto: archiv redakce

Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!"

Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou - válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Dalším rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky" však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.

 • V prvé řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy zdálky vyhněte.
 • Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití. S pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, abyste neohrozily zdraví ani majetek. Odpalujte ji proto co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu, nebo stoh slámy, který rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí.
 • Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně!
 • Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog.
 • Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem!

-tz-

Nové vlakové nádraží má být urbanistické
Aktuality

 

Vlakové nádraží ve Vizovicích by za pár let mohlo mít zcela novou podobu. Zajíždět by tam měly i meziměstské autobusové linky. Počítá s tím dopravně urbanistická studie, kterou na svém středečním podvečerním zasedání schválili zastupitelé. Navazovat má na projekt elektrifikace a modernizace pětadvacetikilometrové železniční tratě Otrokovice - Vizovice. Projekt za 12 miliard korun, který mnohonásobně zlepší komfort cestování mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi, by Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chtěla začít realizovat na přelomu let 2019 a 2020.

„Chceme, aby se současně s tímto projektem zmodernizovalo i vizovické nádraží a jeho blízké okolí, včetně přístupových cest. Máme na to zhruba rok, abychom vše připravili a s dotčenými subjekty se na všem, včetně financování domluvili," uvedla místostarostka Vizovic Alena Hanáková.

Vizualizace vlakového nádraží Vizovice

Studie, kterou na včerejším zasedání zastupitelům představil tým autorů - architektů, počítá například se zcela novou výpravní budovou. Nahradit má stávající starou a dnešním moderním požadavkům dávno nevyhovující objekt. Zmizet by tak měly i veškeré bariéry, které cestující musí nyní překonat. Studie počítá také s úpravou parkování. V souvislosti s tím se změní přístup podél silnice dolů k nádraží. „Chodník, který v případě, že scházíme dolů k nádraží, je na pravé straně, se opraví. Naproti na levé straně se zruší a místo něj bude parkovací stání. Nový chodník vznikne ve stávající zeleni, kde pěšinka už stejně je a spousta lidí tudy chodí. Navazovat bude na ostrůvek, který je navržen mezi přístupovou cestou a novou budovou," přiblížila místostarostka s tím, že další parkoviště ještě vznikne i u nádražní budovy.

Vizualizace vlakového nádraží Vizovice

Zásadní komfort pro cestující pak přinesou dva nástupní zálivy pro autobusy, které by na nádraží měly pravidelně zajíždět. „Budeme se snažit o to, aby alespoň některé spoje meziměstské autobusové dopravy zajížděly až na vlakové nádraží a aby měly návaznost na vlakovou dopravu," dodala Alena Hanáková.

Schválením dopravně urbanistické studie město učinilo důležitý krok k modernizaci celého prostoru vlakového nádraží. Teď mu zbývá přibližně rok, aby investici, která se z větší části netýká pozemků v majetku Vizovic, začalo připravovat. Otázkou tak zatím zůstává i zajištění financování. „Na všem se začneme teprve domlouvat se Správou železniční dopravní cesty jako majiteli většiny pozemků," uzavřela místostarostka.

Vizualizace vlakového nádraží Vizovice

SŽDC chce mít elektrifikaci a zdvoukolejnění trati Otrokovice - Vizovice hotovou v roce 2023.

-tz-

8 tipů na jarní akce v Resortu Valachy
Aktuality

 

Jen tři týdny poté, co definitivně skončila lyžařská sezóna ski areálů ve Velkých Karlovicích, startuje v místním Resortu Valachy letní turistická sezóna.

Od soboty 28. dubna budou moci zájemci po zimní přestávce opět využít půjčovnu segwayů. Současně se otevřou brány dětského parku Razulák, který bude do prázdnin otevřený vždy o víkendech. Přístupné už je i nové dětské hřiště u hotelu Horal a v prvních květnových dnech se chystá i otevření půjčovny elektrokol a Golfového hřiště Horal.

Resort Valachy navíc připravuje takřka na každý víkend zajímavou akci pro sportovce, rodiny s dětmi, ale i například milovníky dobrého jídla. Stačí si jen vybrat:

5. 5. Valachy duatlon pro dospělé i děti
Prožijte den ve znamení sportu pro celou rodinu v rozkvetlé jarní přírodě. Sobota 5. května bude u hotelu Galik zasvěcena závodu Valachy duatlon, který zahrnuje kombinaci horského kola a běhu. Připraveny budou i závody pro děti na kratší vzdálenosti se symbolickým startovným 50 Kč. Zapojte se do akce, která je zapsána v České knize rekordů jako největší duatlon u nás.

5. 5. Saunová noc ve Wellness Horal
Užijte si romantickou atmosféru nočního koupání a saunování v relaxačním centru Wellness Horal. Každou první sobotu v měsíci je otevřeno až do půlnoci, po celý večer se saunovými rituály každou hodinu.

20. 5. Zábavná neděle (nejen) s golfem u Horalu
O tom, že je golf zábavný sport pro všechny, se můžete přesvědčit 20. května na Golfovém hřišti Horal. Tradiční Zábavná neděle nabídne speciální procházkovou trasu kolem hotelu Horal se stanovišti, na nichž si vyzkoušíte golf, ale také agility s cvičenými psy, geocaching, jiu jitsu nebo nordic walking. Třešinkou na dortu bude stanoviště, na němž se můžete přiučit práci saunérů z Wellness Horal a zkusit si mávání a točení ručníkem. Za splnění všech úkolů bude děti v cíli čekat odměna.


3. 6. Grilování s cimbálovkou na Horalu
K létu patří posezení u dobrého jídla pod širým nebem. Stavte se na zahájení letní sezóny na vyhlášené terase hotelu Horal a ochutnejte zvěřinové speciality, vína či nové zmrzliny včetně originální frgálové, to vše s cimbálovkou muzikou.

3. 6. Dětský den v parku Razulák
S příchodem teplejších dnů se opět otevírají brány dětského zábavního parku Razulák - až do prázdnin o víkendech a svátcích (v květnu od 10 do 16 hodin, v červnu až do 19 hodin). V sobotu 3. 6. se těšte i na doprovodný program k příležitosti Dne dětí.


10. 6. Pohádková cesta lesem u Galiku
Nejoblíbenější rodinná akce v Resortu Valachy je opět tu! V neděli 10. června u hotelu Galik čeká děti setkání s pohádkovými postavičkami, hrami, soutěžemi i hezkými dárky.

16. 6. Bike Valachy s dětskými závody
Bikeři a bikerky na start! Závod BIKE VALACHY v sobotu 16. června nabídne tradičně dvě trasy pro dospělé a k tomu závody na kratší vzdálenosti pro děti. Stejně jako u jiných závodů seriálu VALACHY TOUR, i tentokrát mají děti při přihlášení předem startovné za 50 Kč.


22. 6. Degustační večer s Michelinským menu
Spa hotel Lanterna připravil novinku pro milovníky zážitkové gastronomie. V květnu a červnu nabízí šestichodové degustační menu, při jehož přípravě se nechali kuchaři inspirovat spoluprací s michelinskými šéfkuchaři při Karlovském gastrofestivalu. V pátek 22. 6. bude menu při degustačním večeru servírováno s komentářem šéfkuchaře Josefa Tydlačky a vinaře Milana Špalka.

Více: valachy.cz

-pr- 

Cyklistka se srazila s osobním vozem
Aktuality

 

Kriminalisté nadále zjišťují informace ke včerejší srážce osobního vozidla a cyklistky v obci Horní Lideč. Cyklistka utrpěla těžké zranění.

V neděli 23. dubna krátce po čtvrté odpoledne došlo v prostoru kruhového objezdu v obci Horní Lideč ke srážce osobního vozidla Volkswagen s cyklistkou. Cyklistka vjela na kruhový objezd od obce Střelná, řidič Volkswagenu s německou poznávací značkou od obce Lidečko. Po několika metrech došlo ke střetu. Cyklistka upadla na vozovku.

Místo nehody                      foto: PČR

„Osmapadesátiletá cyklistka z Valašskokloboucka utrpěla při nehodě těžké zranění a byla převezena do nemocnice. Řidič osobního vozidla osmasedmdesátiletý cizinec zraněn nebyl. U obou provedli policisté dechové zkoušky ke zjištění ovlivnění alkoholem. U obou byly tyto zkoušky negativní. Celková škoda na vozidle činí tisíc korun, tatáž škoda je i na kole. Kriminalisté k šetření této události přizvali znalce z oboru dopravy," informoval tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik.

Provoz na komunikaci byl po dobu práce kriminalistů a dopravních policistů omezen. Ze směru od Lidečka policisté odkláněli dopravu přes vedlejší komunikaci kolem Kačabaru. Stejnou cestu museli zvolit i řidiči jedoucí směrem od Střelné do Valašských Příkaz. K plnému zprovoznění došlo o půl osmé večer.

-tz-

Čaj o páté neohrozilo ani krásné počasí
Aktuality

 

Poslední čaj o páté v sezoně 2017/18 přivítal v Janové hosty v kloboucích roztodivných druhů, od pohádkových kloboučků po cylindry nabobů.

Poslední jarní akce v seriálu čajů o páté byla ohrožena krásným počasím a nepřirozeným časem, kdy večer zůstává o hodinu více světla. Výjimky však potvrzují pravidlo a sál místní kavárny ZZJM se zcela zaplnil. Servírky byly nuceny zapnout turbopohon, poněvadž vevnitř plno zábavychtivých hostů v kloboucích a venku zase ve velkém počtu žízniví vítači jara. Taktéž kuřáci se s velkou radostí přesunuli nastálo do předzahrádky, kde při příjemné teplotě mohli zhluboka potahovat oblíbené dehtové výtažky ze suchých listů a nemuseli poletovat jak satelity mezi pivem a šlukem. Obrázky z akce naleznete v odkaze pod fotografií v tomto článku.

Kloboukový čaj o páté                      foto: Radomír Dolanský                  fotogalerie

O plný sál se bez jakýchkoliv pochybností zasloužila rovněž široko daleko oblíbená kapela Frťani. Při jejich širokopásmovém rozsahu písničkového zásobníku se pobaví široké věkové spektrum a i frťany chutnají dvojnásob, což zase oblažuje hospodského. Samozřejmě, pokud se neulévá z domácích zásob, jakože se ulévá. Takový podvečer na čaji o páté v Janové je pak přínosem pro všechny, kteří se nalézají poblíž. Pořadatelky se již ani nediví, když se na stále oblíbenější párty objevují noví hosté, kteří odcházejí stejně nadšení jako ti, kteří již dlouho nedají na kvalitu zdejších čajů dopustit.

Na parketu v tento podvečer opět zářila zdravotní sestřička dnes v převleku turbovčely. Její vysokofrekvenční tanec uchvacuje přítomné i po několikerém zhlédnutí. Nezapomíná se ani na jubilea stálých návštěvníků. Tentokrát bylo gratulováno pravidelné účastnici, kterou všichni znají pod pseudonymem řeznice z Jednoty. Dočkala se samozřejmě i tanečního sóla pro jubilantku. Čaje o páté dosáhly již takového věhlasu, že zde turecký Recept Kurdobijec poslal svého tajného agenta. Ale Valaši si velmi dobře pamatují, jak vypadají rudé fezy, a tak turecký agent musel nakonec tančit, jak Valaši pískali. Stačilo několik pohárků slivovice a Janová měla v kapse nového dvojitého agenta bez nějakých podivných lektvarů, o jejichž majetnických právech se teď dohadují Anglové v Londiniu.

Kloboukový čaj o páté                      foto: Radomír Dolanský                  fotogalerie

Na stolech samozřejmě nemohly chybět slané a sladké pochoutky z kuchyní pořadatelek z řad janovských turistů, ale i nadšených návštěvnic. Zcela určitě nemohla chybět lístečková překvapení, kde si sami hosté ve velké míře věnují dárečky navzájem. A určitě se nejedná o ledajaké dary. Takže ať je to sombrero, zahradnický kakáč nebo myslivecký klobouček s pérem, všichni sledovali s velkou pozorností čísla a barvy lístečků.

Po soutěži opět nastoupili Frťani a jako správní topiči přiložili pod kotel a na lodi byla báječná nálada do nočních hodin. Takže možná na podzim při čaji o páté v Janové na shledanou.

Radomír Dolanský   

Řidič s vozidlem prorazil svodidla mostu
Aktuality

 

Profesionální hasiči ze stanice Luhačovice byli v pondělí 23. dubna v sedm hodin ráno vysláni k dopravní nehodě do obce Ludkovice na Zlínsku. Zde u kruhového objezdu řidič osobního vozidla tovární značky Honda po rozbití svodidel sjel do místního potoku.

„Řidič při nehodě neutrpěl žádné zranění. Z vozidla však začal vytékat do vody olej. Přivolaní hasiči proto ihned po svém příjezdu umístili do vody sorbční hady," sdělila tisková mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Řidič s vozidlem prorazil svodidla mostu                     foto: HZS             další foto (4)

Další problém nastal s vytažením vozidla ven z koryta potoku. „K nehodě byla vyslána další jednotka hasičů, a to ze stanice Otrokovice, která k havárii vozidla přijela s vyprošťovacím automobilem. S jeho pomocí vozidlo hasiči vytáhli zpět na vozovku," popsala Javoříková.

Z vozidla začal vytékat do vody olej                   foto: HZS             další foto (4)

Hasiči uklidili uniklé ropné produkty, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a vrátili se zpět na svou základnu. Příčina nehody je v šetření dopravních policistů.

-tz- 

Revitalizace Luční se představí veřejnosti
Aktuality

 

Ve středu 25. dubna se mohou obyvatelé ulice Luční a také široká veřejnost seznámit s architektonickou studií revitalizace tohoto největšího valašskoklobouckého sídliště. Moderované veřejné projednání, při němž autor architekt Petr Brožek přiblíží občanům navrhované řešení obnovy, proběhne od 15.30 hodin v kulturním domě Klobučan.

Sídliště na Luční                      foto: archiv města Valašské Klobouky

„Prvotní impuls k zadání architektonické studie vzešel už v roce 2016, kdy jsme s obyvateli sídliště na Luční řešili jejich požadavky na změny veřejného prostoru. Do okamžiku představení koncepce tedy uběhly dva roky, ale věřím, že potřeby lidí jsou stále stejné a že na ně studie vhodně reaguje," sdělila starostka Eliška Olšáková.

Návrh řeší veřejné i poloveřejné prostory v okolí bytových domů, dětská hřiště, zeleň i mobiliář. „Zmíněna bude rovněž dopravní situace, a to jak úprava ploch pro parkování, tak také možné zprůjezdnění novou místní komunikací ze směru od městského koupaliště," dodala starostka a pozvala k účasti všechny zájemce o informace.

-tz-

Policie koupila megafon s dosahem 600 m
Aktuality

 

Dotaci ve výši 960 000 korun poskytl Zlínský kraj policistům Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Díky těmto prostředkům mohli policistům pořídit moderní techniku, která bude sloužit například k odhalování padělaných odkladů, při pátracích akcích nebo k zajištění bezpečnosti při sportovních utkáních.

Jedno ze zařízení, které z dotace zakoupili, jsou technické pomůcky pro policisty z odboru cizinecké policie sloužící k rychlému ověřování pravosti dokumentů. Díky tomuto nákupu tak má v současné době každý výkonný policista cizinecké policie možnost ověřovat pravost dokladů přímo v terénu. „Nová zařízení jsou oproti stávajícím výkonnější, což policisté oceňují, jelikož kvalita padělků narůstá. Kontrola pravosti dokladů patří mezi priority cizinecké policie. Za letošní rok kolegové zachytili už 18 padělků např. technického průkazu k vozidlu, občanských průkazů Rumunska a Maďarska, plné moci nebo rozhodnutí státních institucí," uvedla tisková mluvčí policistů Lenka Javorková.

Směrový reproduktor má dosah 600 metrů                      foto: PČR

Dalším zakoupeným zařízením je směrový reproduktor, který bude součástí technického vozidla zn. Mercedes Benz, které mají k dispozici policisté pohotovostního a eskortního oddělení.  „Vozidlo má speciální vybavení a využívá se především v krizových situacích a při mimořádných událostech. Toto vozidlo jsme rovněž získali z dotací Zlínského kraje v roce 2014. Nově pořízený směrový reproduktor se bude používat při pátrání po pohřešovaných osobách nebo při zajišťování bezpečnosti na sportovních utkáních," popsala Javorková. Tuto techniku policisté použili poprvé uplynulý víkend na bezpečnostním opatření v rámci rizikového fotbalového utkání mezi Zlínem a Baníkem Ostrava, kdy prostřednictvím zařízení dávali výzvy neukázněným fanouškům při jejich doprovodu na stadion a ze stadionu. Reproduktor vysílá komunikaci až do vzdálenosti 600 metrů.

Zařízení pro odhalování padělaných dokladů

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje z dotace dále zakoupilo fotoaparáty určené pro organizační články služby dopravní policie v rámci Zlínského kraje, které budou policisté používat především za účelem kvalitní fotodokumentace míst dopravních nehod a dokumentace závažných přestupků v silničním provozu např. telefonování, používání bezpečnostních pásů a podobně. Část dotace byla použita také na nákup operativní techniky, která bude sloužit především k odhalování trestné činnosti.


-tz- 

Pes se rozhodl přejít hranice kanalizací
Aktuality

 

V sobotu 21. dubna od 18:56 hodin hasiči vyprošťovali psa, který vlezl do kanalizační roury u bývalé celnice Červený kameň v Nedašově Lhotě.

„Profesionální hasiči z Valašských Klobouk a dobrovolní hasiči z Nedašovy Lhoty průzkumem zjistili, že asi dvouletý pes je uvězněn ne v kanálu, jak bylo ohlášeno, ale v kanalizační plastové rouře průměru asi 40 centimetrů, a nemůže ven. Pes byl ale asi 50 metrů na území Slovenské republiky. Událost tak byla nahlášena i na operační středisko hasičů v Trenčíně," popsal situaci tiskový mluvčí hasičů Roman Žemlička.

 Dvouletého pejska se nakonec podařilo zachránit                  foto: HZS

Průměr kanalizační roury neumožňoval hasičům vlézt do kanálu. Hasiči se tak snažili zabránit dalšímu postupu psa do útrob kanalizace. To se jim podařilo pomocí natlakované požární hadice typu D. Nastala tak druhá fáze, a to jak donutit mladého psa, aby zařadil zpátečku a zase z roury vylezl.

To se nakonec podařilo manipulací s natlakovanou požární hadicí C, která má větší průměr. Hasičům se tak podařilo psa doslova vystrkat. „Po opuštění kanalizace pes provinile utekl. Svědomí mu ale nedalo a nakonec se vrátil poděkovat svým zachráncům. Hasičům se ale podařilo z roury vyprostit ještě jednoho tvora. Kunu. Ta už bohužel nejevila známky života,"dodal Žemlička.

-tz-

David Bail uspěl se svým diářem Arnold
Aktuality

 

Fitness diář Arnold pro všechny vyznavače fitness a kulturistiky od Davida Baila, gravírování a dřevěné deskové hry od Denise Bilíka a Josefa Divokého a originální služby v oblasti fotografického tisku Natálie Minaříkové. To jsou medailisté hlavní kategorie letošního ročníku soutěže Můj první milion, kterou již pojedenácté připravilo Technologické inovační centrum Zlín.

Do soutěže se v tomto ročníku přihlásila takřka stovka zájemců o rozjezd vlastního podnikání. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 19. dubna v prostorách 23. budovy v továrním areálu ve Zlíně.

Soutěž Můj první milion, kterou pořádá Technologické inovační centrum Zlín, se konala již pojedenácté. Ve dvou kategoriích se sešlo 55 přihlášených záměrů, za nimiž stojí 92 soutěžících. Všechny přihlášené záměry hodnotila odborná porota složená z úspěšných investorů, podnikatelů a odborníků na rozvoj podnikatelského prostředí. Ti vybrali postupující do druhého kola. Z nich pak vzešli medailisté obou kategorií. „Role porotců ale není jen v pouhém hodnocení a výběru. Soutěžícím dávají zpětnou vazbu, rady a tipy, jak záměr dopracovat k tomu, aby měl ještě větší šanci na úspěšné rozjetí a udržení se," podotýká jednatelka pořádajícího centra Daniela Sobieská.

Hlavní kategorii opanoval Arnold

Na začátku nápad, pak hotový produkt, který se již začal prodávat. Tak porota ohodnotila Fitness diář Arnold autora Davida Baila. Hlavním cílem diáře je, aby každý uživatel měl svůj fitness život pod kontrolou a snadněji tak dosahoval výsledků, po kterých touží. Na druhém místě skončili Denis Bilík a Josef Divoký, kteří představili projekt Laseruj.cz zaměřený na gravírování reklamních a dárkových předmětů a výrobu deskových her. Bronz v hlavní kategorii si připsala Natálie Minaříková se záměrem Laab.cz. Jde o nabídku tisku fotografií nejen na běžný papír, ale také například na matné plátno či leporelo. Nabízí rovněž další služby v oblasti zpracování fotografií. Přehled cen, které vítězové obdrželi naleznete ZDE

Mnoho lidí už fitness diář od Davida Baila z Valašských Klobouk má            foto: www.arnold4u.cz

V této kategorii soutěžilo 25 záměrů, z nichž 11 postoupilo do druhého kola. Pro ně byl tradičně připraven akcelerační program, tedy soubor seminářů, workshopů a dalších aktivit, během nichž získávali další cenné informace pro vylepšení svých záměrů. Spolu se zpětnou vazbou od porotců jde o největší benefit pro všechny účastníky soutěže.

Ilustrace, elektronické fólie, ale také slivovice a povidla

S originálními, a přitom životaschopnými záměry, vstoupili do soutěže také středoškoláci. Celkem bylo přihlášeno 30 nápadů, z nichž 13 poslali porotci do druhého kola. Na první příčce se umístila Lucie Mudráková z uherskohradišťské umělecké průmyslovky s projektem Planetka B114. Jde o ilustrace, které mohou být umístěny v knihách pro děti, na taškách a dalších předmětech. Stříbrnou pozici obsadil Martin Batonožek ze soukromé školy Mesit v Uherském Hradišti, který se chce zabývat prodejem speciálních elektronických fólií aplikovaných na okna pod značkou Smart Glass. Díky nim lze automaticky ovládat propouštění světla.

Slavnostní vyhlášení soutěže, David Bail je na fotografii třetí zprava v první řadě           
foto: ticzlin.cz                zvětšit fotografii

Na třetí místo pak porota viděla projekt Valašské potěšení od Františka. Jde o produkci a zpracování švestek - od slivovice přes povidla až po sušené plody. Se záměrem přišel František Macháček ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně.

Speciální ocenění míří hlavně na Valašsko

Tradiční součástí soutěže Můj první milion jsou také speciální ceny pořadatelů či partnerů projektu. Cenu Technologického inovačního centra Zlín za podporu podnikatelského myšlení u studentů letos získala SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně, která měla v soutěži celkem čtyři zástupce, jednoho z nich pak na medailové pozici.

Cenu pro nejaktivnějšího pedagoga, udělovanou Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje, si převzala z rukou manažera Daniela Hajdy Františka Vyškovská ze SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně.

Za studentem této školy, Markem Opravilem, který se soutěže účastnil s projektem kovovýroby TeNip, pak zamířila Cena Valašskoklobouckého podnikatelského centra za udržitelný rozvoj, kterou udělil jednatel Klobuckého podnikatelského inkubátoru Petr Kozel.

Svou cenu letos předávala i investment-crowdfundingová platforma Fundlift, kterou získal David Bail - díky tomu získává mimo jiné rozhovor pro mediální portál Roklen24.cz.

Projekt Easy Sport Meeting Manager Jakuba Josefa Formana a Martina Škrabala, zaměřený na zpracování výsledků na sportovních podnicích, si pak připsal Cenu Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a zároveň speciální cenu ČSOB.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA